Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Pojištění na rok 2009

  PRO PRAXI

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abych Vám připomněla, že podle rámcové pojistné smlouvy číslo 7720145900 je nutná úhrada pojistného na rok 2009 do 25. 2. 2009. Smlouva byla zveřejněna ve Zvěrokruhu číslo 1/2007.

Platby pojištění na rok 2009
Volba rozsahu pojištění přímou platbou podle tabulky:

Variabilní symbol: reg. číslo člena KVL
Konstantní symbol: 0558
Číslo účtu: 97 08 00 75 24
Kód banky: 0600 (Ge Money Bank, a. s.)
Majitel účtu: ITEAD, a. s., Masarykovo nám. 1484 530 02 Pardubice, IČ 00485829

Horní hranice pojistného plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku ze všech druhů sjednaných pojištění pro jednoho a každého pojištěného a v průběhu pojistného roku nelze rozsah navýšit. Navýšení je možné jen individuální smlouvou na připojištění nad zvolený rozsah. Kritérii pro výpočet pojistného jsou roční obrat, počet zaměstnanců a zvolená pojistná částka.

1. Pojistné plnění /rozsah plnění

Poř. č.
Limit pojistného plnění 1)
Spoluúčast 2)
Územní platnost
Roční pojistné
1.
250 000 Kč
1 000 Kč
ČR
2 400 Kč
2.
500 000 Kč
1 000 Kč
3 000 Kč
3.
1 000 000 Kč
1 000 Kč
4 100 Kč
4.
2 000 000 Kč
1 000 Kč
5 350 Kč
5.
3 000 000 Kč
1 000 Kč
6 800 Kč
6.
5 000 000 Kč
1 000 Kč
10 200 Kč
x7.
10 000 000 Kč
1 000 Kč
16 000 Kč
1.
250 000 Kč
1 000 Kč
Evropa
3 600 Kč
2.
500 000 Kč
1 000 Kč
4 500 Kč
3.
1 000 000 Kč
1 000 Kč
6 525 Kč
4.
2 000 000 Kč
1 000 Kč
8 025 Kč
5.
3 000 000 Kč
1 000 Kč
10 210 Kč
6.
5 000 000 Kč
1 000 Kč
15 300 Kč
7.
10 000 000 Kč
1 000 Kč
24 000 Kč

1) horní hranice pojistného plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku ze všech druhů sjednaných pojištění pro jednoho a každého pojištěného

 

 
Zdeňka Hanelová,
realitní makléřka,
tel.: 602 783 769