Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Pojištění profesní odpovědnosti členů KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 12/2014
     Informace – zprávy – výzvy

Zdeňka Hanelová

Informace k platbě pojistného pro rok 2015

 

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abych vám připomněla platbu pojištění profesní odpovědnosti. Smlouva byla zveřejněna ve Zvěrokruhu číslo 12/2013 a část pojistných podmínek v čísle 1/2014 a je též uveřejněna na webu KVL ČR v neveřejné části. Nová je příloha číslo 3, sazby pojistného, je sníženo pojistné o 5 % v důsledku bonusu za škodní průběh.

Sazebník pojistného platný od 1. 1. 2015 – viz. příloha číslo 3 pojistné smlouvy

Vzhledem k novému občanskému zákoníku volbu limitu pojistného zvažujte prosím velmi pečlivě, nejnižší limit 500 tis. Kč nedoporučuji.

Specifikace plateb:

1. Platba pojistného – pojištění profesní odpovědnosti/ /fyzické a právnické osoby

číslo účtu: 97 08 00 75 24/0600 (GE Money Bank, a.s.),

variabilní symbol:

a) fyzické osoby – registrační číslo Komory
b) právnické osoby – IČO

konstantní symbol: 0558

majitel účtu:

ITEAD, a. s., Masarykovo nám. 1484, 530 02 Pardubice, IČ 00485829 Doporučená splatnost pojistného na rok 2015: do 25. února 2015.

2. Platba pojistného – nepovinné pojištění přerušení provozu

číslo účtu: 97 08 00 75 24/0600 (GE Money Bank, a. s.),

variabilní symbol:

fyzické osoby – registrační číslo Komory

specifický symbol: rodné číslo

konstantní symbol: 0558

Do zprávy pro příjemce uvést: IČO, zvolenou denní dávku a spoluúčast (např. 64331891, 500 Kč a 15 dní) majitel účtu: ITEAD, a. s., Masarykovo nám. 1484, 530 02 Pardubice, IČ 00485829

Doporučená splatnost pojistného na rok 2015: do 25. února 2015.

Raději v případě jakýchkoli nejasností volejte.

Dovoluji si Vás pozvat na webinář věnovaný problematice pojištění, který se uskuteční 17. 12. 2014.

Děkuji vám za spolupráci a případné dotazy vám ráda zodpovím.

V Praze 23. 11. 2014
Zdeňka Hanelová,
tel. 602 783 769

Příloha č. 3.1. pojistné smlouvy č. 503436850 (od 1.1.2015)

Sazebník pojistného pro rok 2015

1. Jednorázové pojistné za pojištění odpovědnosti

Jednorázové pojistné na období jednoho roku pro jednoho pojištěného (OSVČ nebo právnickou osobu se stanovuje podle počtu veterinárních lékařů činných pro tohoto pojištěného.

Pojistné pro OSVČ / právnickou osobu – územní působnost ČR a SR:

Varianta

Celkový limit
pojistného plnění

1 lékař

2 – 4 lékaři

5 a více lékařů

1

500 000 Kč

2 708 Kč

3 276 Kč

3 682 Kč

2

1 000 000 Kč

3 420 Kč

4 138 Kč

4 651 Kč

3

2 000 000 Kč

3 990 Kč

4 828 Kč

5 426 Kč

4

3 000 000 Kč

4 304 Kč

5 207 Kč

5 853 Kč

5

5 000 000 Kč

5 985 Kč

7 242 Kč

8 140 Kč

6

10 000 000 Kč

8 265 Kč

10 001 Kč

11 240 Kč

7

15 000 000 Kč

9 918 Kč

12 001 Kč

13 488 Kč

Pojistné pro OSVČ / právnickou osobu – územní působnost EU

Varianta

Celkový limit
pojistného plnění

1 lékař

2 – 4 lékaři

5 a více lékařů

1

500 000 Kč

3 325 Kč

4 023 Kč

4 522 Kč

2

1 000 000 Kč

4 009 Kč

4 829 Kč

5 426 Kč

3

2 000 000 Kč

4 655 Kč

5 633 Kč

6 331 Kč

4

3 000 000 Kč

5 021 Kč

6 075 Kč

6 828 Kč

5

5 000 000 Kč

6 983 Kč

8 449 Kč

9 496 Kč

6

10 000 000 Kč

9 006 Kč

10 897 Kč

12 248 Kč

7

15 000 000 Kč

10 807 Kč

13 077 Kč

14 698 Kč

2. Jednorázové pojistné za pojištění přerušení (omezení) provozu

Jednorázové pojistné na období jednoho roku pro jednu fyzickou osobu, tj. v případě OSVČ pro pojištěného, v případě právnické osoby pro jednu fyzickou osobu označenou v Seznamu pojištěných jménem a rodným číslem.

Denní dávka

500 Kč

750 Kč

1 000 Kč

1 250 Kč

1 500 Kč

2 000 Kč

Pojištění přerušení (omezení) provozu
časová spoluúčast 15 dní

3 420 Kč

5 130 Kč

6 840 Kč

8 550 Kč

10 260 Kč

13 680 Kč

Pojištění přerušení (omezení) provozu
časová spoluúčast 28 dní

2 204 Kč

3 306 Kč

4 408 Kč

5 510 Kč

6 612 Kč

8 816 Kč