Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Pojištění v roce 2011

  PRO PRAXI

Zdeňka Hanelová

Novinky týkající se pojištění

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abych Vám připomněla platbu pojištění na rok 2011. S účinností od 1. 1. 2011 je uzavřena nová pojistná smlouva číslo 7720526776 pro právnické osoby, kterou jsem již v minulém roce avizovala. Tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách KVL ČR. Právnické osoby mohou do tohoto pojištění vstoupit rovněž přímou platbou, po předchozí přihlášce, která bude též ke stáhnutí na webových stránkách. Nová pojistná smlouva kopíruje v pokrytí rizika stávající rámcové smlouvy.

Více uvedu v pokynech pro platby pro právnické osoby na webu.

Dále pokyny k platbě pojištění platí jen pro fyzické osoby OSVČ:

Dle Rámcové pojistné smlouvy číslo 7720145900 je nutná úhrada pojistného na rok 2011 do 28. 2. 2011. Smlouva byla zveřejněna ve Zvěrokruhu číslo 1/2007. V letošním roce již nebude možné sjednávat pojištění s nejnižším limitem 250 000 Kč.

Platby pojištění na rok 2011:

Volba rozsahu pojištění přímou platbou dle tabulky:

Variabilní symbol: reg. číslo člena KVL
Konstantní symbol: 0558
Číslo účtu: 97 08 00 75 24
Kód banky: 0600 (Ge Money Bank, a. s.)

Majitel účtu: ITEAD, a. s.,
Masarykovo nám. 1484
530 02 Pardubice
IČ 00485829

Poř. č.
Limit pojistného plnění
Spoluúčast
Územní platnost
Roční pojistné
1. ČR
———
———
ČR
———
2. ČR
500 000 Kč
1 000 Kč
3 000 Kč
3. ČR
1 000 000 Kč
1 000 Kč
4 100 Kč
4. ČR
2 000 000 Kč
1 000 Kč
5 350 Kč
5. ČR
3 000 000 Kč
1 000 Kč
6 800 Kč
6. ČR
5 000 000 Kč
1 000 Kč
10 200 Kč
7. ČR
10 000 000 Kč
1 000 Kč
16 000 Kč
1. E
———
———
Evropa
———
2. E
500 000 Kč
1 000 Kč
4 500 Kč
3. E
1 000 000 Kč
1 000 Kč
6 525 Kč
4. E
2 000 000 Kč
1 000 Kč
8 025 Kč
5. E
3 000 000 Kč
1 000 Kč
10 210 Kč
6. E
5 000 000 Kč
1 000 Kč
15 300 Kč
7. E
10 000 000 Kč
1 000 Kč
24 000 Kč

*od 01. 01. 2011 je nejnižším možným limitem pojistného plnění sjednaného u společnosti ITEAD 500 000 Kč.

Od 01. 01. 2011 je bez ohledu na případnou pojištěným uskutečněnou volbu limitu pojistného plnění nižšího než 500 000 Kč, jakož i případné neuskutečnění nové volby limitu pojistného plnění pojištěným, který měl před 01. 01. 2011 zvolen limit pojistného plnění nižší než 500 000 Kč (tj. sjednáno pojištění v rozsahu dle poř. č. 1.ČR nebo 1.E), pojištění sjednáno minimálně v rozsahu dle poř. č. 2.ČR nebo 2.E dle pojištěným zvolené územní platnosti pojištění (tomuto rozsahu pojištění odpovídající výší ročního pojistného, tj. min. 3000 Kč, příp. 4500 Kč); tím není dotčen čl. II. bod 5.3. této pojistné smlouvy“;

 
V Olomouci 15. 11. 2010
Zdeňka Hanelová, tel.: 602 783 769