Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Pojištění v roce 2012

  Pro praxi

Zdeňka Hanelová

Klidné spaní s pojištěním

… Zdeňka Hanelová

 

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abych Vám připomněla, že podle Rámcové pojistné smlouvy číslo 7720145900 je nutná úhrada pojistného na rok 2012 do 25. 2. 2012. Smlouva byla zveřejněna ve Zvěrokruhu číslo 1/2007.

Tyto pokyny platí jen pro fyzické osoby OSVČ (pro právnické osoby budou pokyny zveřejněny na webových stránkách KVL ČR).

Platby pojištění na rok 2012:

Volba rozsahu pojištění přímou platbou podle tabulky:

Variabilní symbol: reg. číslo člena KVL
Konstantní symbol: 0558
Číslo účtu: 97 08 00 75 24
Kód banky: 0600 (Ge Money Bank, a. s.)

Majitel účtu: ITEAD, a. s., Masarykovo nám. 1484 530 02 Pardubice

IČ 00485829

Tabulka jen pro OSVČ:
Poř. č.
Limit pojistného plnění
Spoluúčast
Územní platnost
Roční pojistné
1. ČR
500 000 Kč
1 000 Kč
ČR
3 000 Kč
2. ČR
1 000 000 Kč
1 000 Kč
4 100 Kč
3. ČR
2 000 000 Kč
1 000 Kč
5 350 Kč
4. ČR
3 000 000 Kč
1 000 Kč
6 800 Kč
5. ČR
5 000 000 Kč
1 000 Kč
10 200 Kč
6. ČR
10 000 000 Kč
1 000 Kč
16 000 Kč
1. E
500 000 Kč
1 000 Kč
Evropa
4 500 Kč
2. E
1 000 000 Kč
1 000 Kč
6 525 Kč
3. E
2 000 000 Kč
1 000 Kč
8 025 Kč
4. E
3 000 000 Kč
1 000 Kč
10 210 Kč
5. E
5 000 000 Kč
1 000 Kč
15 300 Kč
6. E
10 000 000 Kč
1 000 Kč
24 000 Kč
 
 
V 0lomouci 16. 11. 2011
Zdeňka Hanelová,
tel.: 602 783 769