Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Pokoutník domácí není jen pavouk

S tak zvanou vinklařinou – tedy jinak řečeno pokoutnictvím – se potýkají všechny profese, k jejichž výkonu je předepsaná určitá kvalifikace a vzdělání. Vinklářem neboli pokoutníkem se označuje osoba, která poskytuje odborné služby bez potřebné kvalifikace nebo potřebné autorizace.

Komora veterinárních lékařů ČR řeší desítky případů výkonu veterinární činnosti nekvalifikovanými osobami. Příkladem je případ ordinujícího „veterinárního lékaře“, jehož jediným vzděláním byl kynologický kurz. Tento „veterinář“ běžně ošetřoval zvířata, operoval, prováděl císařské řezy a nechal se oslovovat „pane doktore“.  Jiný milovník zvířat a provozovatel zvěrolékařské praxe – původní profesí lektor jazyků – běžně kastroval a operoval doma na kuchyňské lince.

Rozeznat pravého od nepravého veterinárního lékaře přitom nebývá pro nic netušícího chovatele vůbec jednoduché. Nezřídka jsou totiž tito nepraví zvěrolékaři absolventy středních veterinárních nebo zdravotnických škol, takže se jejich mluva hemží odbornými termíny a diagnózami, čímž své laické okolí účinně klamou.

Jak tedy poznat veterinárního lékaře, který má nejen potřebné vzdělání, ale splňuje ji podmínky pro provozování soukromé praxe? Komora veterinárních lékařů na svých webových stránkách www.vetkom.cz vede seznam veterinářů oprávněných vykonávat veterinární činnost. Nenechte se nepříjemně překvapit a ověřte si, zda navštěvujete kvalifikovaného zvěrolékaře s licencí!