Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Poláci se slučují

Poláci se slučují

Zpráva z jednání polské Komory veterinárních lékařů

Setkání Celopolského sdružení soukromých vet. lékařů “Medicus veterinarius” a Opolské komory vet. lékařů proběhlo 8. července. Účastníci projednali problematiku veterinární, zemědělské a potravinářské inspekce v Polsku. Tyto tři kontrolní orgány chtějí Poláci sloučit do jedné organizační jednotky. Zatím však polští kolegové nemají zajištěno vedení odborně zdatnými příslušníky veterinární profese. KVL PR se účastní legislativního procesu, jehož výsledkem bude zajištění nové jednotné inspekce odborně zdatnými pracovníky na všech úrovních (to znamená veterinárními lékaři) v zájmu ochrany zdraví konzumenta. Členové polské Komory dále projednávají sazby v prohlídce masa, která je zajišťována privátními vet. lékaři. Náklady na privátní prohlídku masa jsou výrazně nižší, oproti státnímu dozoru především v menších a středně velkých porážkách, přičemž odborná úroveň prohlídky je zajištěna.

Polští veterináři projevili zájem dále prohlubovat styky s českými kolegy a rádi přijmou pozvání na jakékoliv akce, pořádané českou Komorou.

MVDr. Jaromír Sosna