Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

V politické přestřelce zapadají důležitá témata

Komora veterinárních lékařů ČR vede svůj mnohaměsíční boj za zachování principu jasně vymezených odborných kompetencí pro léčbu a ošetřování zvířat. Připravená novela veterinárního zákona, která je stěžejní právní normou v oblasti péče o zvíře, se snaží překreslovat mapu odborné způsobilosti a vkládat právo provádět zákroky na zvířatech do rukou nedostatečně kvalifikovaných osob.

Komora také prosazuje zavést do novely povinnost stíhat nekvalifikované osoby, které ošetřují a léčí zvířata bez dostatečného vzdělání či bez splnění formálních požadavků na takto odpovědnou činnost. I zde Komora naráží na odbor, přestože kontrola správného výkonu veterinární činnosti je v zájmu všech – především pak zvířat a jejich majitelů.

Současné politické šarvátky nepřispívají k diskusi nad takto důležitými tématy. Mediální prostor je vyplněn k prasknutí vládní krizí a zapomíná se na problémy, které zde budou i v čase, kdy si na protagonisty nynějšího politického představení už nikdo nevzpomene.

Celá podnikatelská sféra potřebuje ke svému fungování především jistotu a jasně narýsovaná pravidla hry. V procesu projednávání se nyní nachází spousta důležitých zákonů – a ten „náš“, veterinární je jen jedním z mnoha. Jakkoli se ve světle současné situace může zdát debata nad novelou veterinárního zákona nedůležitá, může mít odklad jejího projednání nebezpečné následky do budoucna, a to včetně provozu množíren psů a nelegálního obchodu se štěňaty.