Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Pooperační komplikace

  Soudnička

Radka Vaňousová

Dvakrát měř a jednou řež

Stížnost

Žádám o přezkoumání veterinárního postupu a odbornosti MVDr. Hořčíka a zároveň podávám touto cestou stížnost na MVDr. Hořčíka z důvodů pochybností o léčení psa – feny amerického pitbulteriéra.

MVDr. Hořčík byl prvním lékařem feny, a to po dobu jednoho roku, než jsem byla nucena vyhledat pomoc jiného veterináře, a to MVDr. Vápníka.

 

Fena byla v říjnu kastrovaná MVDr. Hořčíkem na základě předchozí neúspěšné léčby „dermatózy“, kdy byla údajně odstraněna děloha včetně obou vejcovodů i vaječníků. Od zákroku z rány vytékal žlutý mok a rána byla neustále otevřená. Při průběžných kontrolách u MVDr. Hořčíka mi bylo sděleno, že jde o vyplavování vnitřních stehů a že je to v pořádku. Jednalo se o pouhou kastraci, kdy veterinář udělal zásadní chyby a pes mi skoro téměř zemřel.

Diagnózu od MVDr. Hořčíka jsem neobdržela, stejně jako záznam o operaci a ani doklad o zaplacení. Jako důkaz o tom, že fena byla pacientkou MVDr. Hořčíka předkládám alespoň kopii očkovacího průkazu a zároveň uvádím svědkyni události Bc. Draslíkovou.

Myslím, že pan doktor dělá chyb více

Žádám o velmi důkladné prozkoumání celé záležitosti a veškerých postupů. Nezdařená kastrace musela být reoperována MVDr. Vápníkem, který Vám k tomu řekne daleko více. Při reoperaci bylo MVDr. Vápníkem s údivem zjištěno, že ve vnitřní oblasti břicha použil MVDr. Hořčík nestandardní materiál, a to nevstřebatelné stehy, což i já jako laik vím, že něco takového tam nepatří. Faktem je, že fenneustále trpí. Zjistilo se, že dalším problémem, který Vám předloží již MVDr. Vápník, je nechaný kus dělohy v břiše a vypadá to na třetí operaci. Dále můj pes trpí dermatitidou, kterou začal velice úspěšně léčit MVDr. Vápník. MVDr. Hořčík prohlásil, že je to neléčitelné. Celková záležitost je velmi fi nančně náročná. V přílohách Vám předkládám veškeré listinné materiály a zbytek Vám objasní můj nový veterinární lékař MVDr. Vápník.

Myslím, že pan doktor dělá chyb více, a proto bych si chtěla stěžovat a ušetřit trápení dalším zvířatům, moje fenka má pouhých 11 měsíců a mohu vám sdělit, že si již pěkně vytrpěla.

Pí Chlorová

Z denních záznamů MVDr. Hořčíka

25. 7.

Pes trpi vážnými kožními problémy. Jedná se o demodex canis a atopický ekzém. Léčeno antibiotiky, prednisonem a doporučeny koupele.

28. 8.

Těžké deformace hlavy, otoky, pes špatně vidí, podkožní podlitiny plné hnisu. Provedena operace, incize, kontraincize a vyčištění podkoží, ošetření antibiotiky a lotagenem…

16. 10.

Provedena kastrace.

4. 11.

Kontrola po operaci, rána klidná, vytažení stehů, bez komplikací.

 

11. 11.

Kontrola rány – klidná, bez otoku, zakoupení antiparazitárního obojku, léčení otitidy.

23. 12.

Kontrola zdravotního stavu psa – bez problémů, rána klidná, bez otoku.

Majitelům byla proto doporučena revize této oblasti v celkové anestezii

Od 23. 12. jsem paní Chlorovou neviděl, i když mi podpisem slíbila, že v případě komplikací se za mnou zastaví. Paní Chlorové jsem vyhověl ve všem a to za velmi nízké ceny. Bral jsem na jejího psa i osobu ohled. Dokládám dokumenty, které svědčí o tom, že si vedu evidenci pacientů a že o nich mám přehled.

MVDr. Hořčík

Z denních záznamů MVDr. Vápníka

21. 1.

Anamnéza: fena amerického pitbula stáří 11 měsíců, 16. 10. na jiném veterinárním pracovišti provedena ovariohysterektomie, od té doby přetrvávají problémy v místě kastrační rány – opakující se sekrece v místě operační rány, píštěle.

Klinické vyšetření: na ventrální straně břicha v mediánní linii patrná jizva po kastraci dlouhá asi 25 cm, uprostřed této jizvy zřetelná píštěl komunikující s podkožím – dva otvory velikosti zhruba 5 mm a 2 mm, výrazná sekrece krvavého výpotku a bolestivosti v této oblasti.

Terapie: výplach rány antibiotickým roztokem a p. o. nasazen amoxicilin klavulanát.

Sekrece a bolestivost se utlumily a třetí den od počátku návštěvy při prohlídce z rány vyčnívalo vlákno šicího materiálu, které nešlo volně vytáhnout. Majitelům byla proto doporučena revize této oblasti v celkové anestezii, ta byla provedena druhý den, při této revizi byly objeveny rozsáhlé fi brinózní zánětlivé srůsty břišní svaloviny a byl nalezen nevstřebaný šicí materiál téměř v celé délce předchozí operační rány, tento musel být odstraněn i se zánětlivě změněnými svaly, neboť byl pevně vrostlý do okolní tkáně. Komunikace s dutinou břišní nebyla potvrzena.

Diagnóza: použití nestandardního šicího materiálu (susp. Hedvábí) při sutuře břišní svaloviny po provedení ovariohysterektomie.

otázka finančního narovnání není v kompetenci revizní komise KVL ČR

MVDr. Hořčík

Vážení,

prosím touto cestou o vyjádření k mému případu. Potřebuji odepsat pí Chlorové, co jsem udělal špatně nebo jaká je má vina. Žádá o náhradu asi 112 000 Kč.

Revizní komise

Vážený pane doktore,

revizní komise KVL ČR Vám poskytuje upřesňující vysvětlení ke stížnosti na Vaši osobu, podané paní Chlorovou.

Vaše pochybení spočívalo v použití nevstřebatelného šicího materiálu k ligaturám. V důsledku dráždění nevstřebatelným šicím materiálem docházelo ke komplikacím v hojení a tvorbě fistul. Rovněž délka operační rány 25 cm neodpovídá současným chirurgickým postupům při provádění běžné ovariohysterektomie.

Vážená paní Chlorová

Vaše stížnost byla projednána s MVDr. Hořčíkem osobně na jednání s revizní komisí, kde MVDr. Hořčík obhajoval svůj operační postup.

Finanční nároky je nutné řešit přímo s MVDr. Hořčíkem, protože otázka fi nančního narovnání není v kompetenci revizní komise KVL ČR.

 
Zpracovala
Radka Vaňousová
Všechna jména a místa uváděná v soudničkách jsou smyšlená a jejich podobnost se skutečnými je pouze náhodná!!!