Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Poptávka cenové kalkulace advokátní úschovy pro volby KVL ČR

V Brně dne: 4. 10. 2022

Poptávka cenové kalkulace advokátní úschovy pro volby KVL ČR

Vážení,

dovolujeme si Vás oslovit s poptávkou cenové kalkulace advokátní úschovy volebních obálek v souvislosti s volbami do orgánů Komory veterinárních lékařů ČR. Volby se řídí zákonem č. 381/1991 Sb. o Komoře veterinárních lékařů ČR ve znění pozdějších předpisů a Volebním řádem KVL ČR.

Níže zasíláme stručnou informaci o průběhu voleb do orgánů KVL ČR:

  • volební obálky budou rozeslány členům Komorou
  • na odpovědních obálkách bude předtištěna adresa advokátní kanceláře jako místo, kam mají být zaslány obálky s hlasovacími lístky
  • voliči odešlou obálky s hlasovacími lístky na adresu advokátní kanceláře, kde jsou bezpečně uloženy v zalepené podobě
  • v den sčítání výsledků voleb předá advokátní kancelář veškeré zalepené doručené obálky předsedovi volební komise
  • volební komise, v případě potřeby tak učiní i o víkendu.

Další informace a požadavky:

  • advokátní kancelář musí mít zajištěnou smlouvu s Českou poštou na službu odpovědní zásilka
  • rozeslání volebních lístků voličům provede Komora veterinárních lékařů ode dne 2. 2023.
  • odpovědní obálky budou advokátní kanceláří přijímány do 13. 4. 2023, přičemž rozhodujícím datem je datum poštovního razítka uvedeného na obálce.
  • sčítání hlasů volební komisí je plánováno ve dnech 14. – 16. 4. 2023.

Celkový počet členů Komory Veterinárních lékařů je cca 4500, průměrně se v minulosti počet došlých volebních obálek pohyboval do 1000 ks.

V případě Vašeho zájmu nám, prosím, zašlete Vaši cenovou kalkulaci advokátní úschovy do pátku 4. 11. 2022 na adresu KVL ČR, Novoměstská 1965/2; 621 00 Brno, případně do datové schránky Komory: 73qadir.

Cena poštovného za doručené odpovědní zásilky bude účtována dle reálných nákladů na základě faktury České pošty.

V případě dalších dotazů se obracejte na předsedkyni volební komise KVL ČR MVDr. Lucii Nejedlíkovou, kontakt 606 255 636.

S pozdravem

MVDr. Lucie Nejedlíková v. r.
Předsedkyně volební komise KVL ČR