Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Poradna

Zvolená kategorie: ostatní
Zobrazit všechny kategorie

Zobrazuji stranu 1 z 1 (záznamy 1 až 3 z celkových 3)

Vážení návštěvníci poradny, vážení tazatelé,

účelem této poradny je prvotní odpověď na Váš dotaz, snaha orientovat Vás v popsaném problému. Většina onemocnění nelze – bohužel – vyřešit jednoduše e-mailem nebo telefonem. V žádném případě neslouží tato poradna k hodnocení práce veterinárních lékařů, k ověřování diagnóz či znalostí toho kterého veterinárního pracoviště a není v žádném konkurenčním vztahu k poskytovatelům veterinární péče. Tyto webové stránky jsou nekomerční a nemohou nahradit konzultaci u Vašeho veterinárního lékaře. Nežádejte, prosím, abychom vám doporučili nějaký veterinární léčivý přípravek, krmivo, či dietu pod obchodním názvem toho kterého výrobce. Rovněž tak nepožadujte doporučení konkrétního veterinárního lékaře, nebo veterinárního pracoviště.

Z výše uvedených důvodů si vás dovolujeme upozornit, že dotazy, které budou komerčně hodnotící, či návodné, jakož i dotazy, které budou ať už v pozitivním, či negativním smyslu uvádět jména a adresy konkrétních veterinárních lékařů, či klinik, případně budou obsahovat vulgární výrazy nebudou zveřejňovány.

Děkujeme za pochopení

 • M.M.
  2018-09-01 22:25:49
  46.254.70.239

  Dobrý den, chtěla bych podat oficiální stížnost na veterináře a dát na něj podnět k prověření. Kam se mohu obrátit a jak mám postupovat? Děkuji za odpověď. M.M.


  Odpovídající: Nepřidělen

  Dobrý den,

  doporučený postup při nespokojenosti s veterinárním ošetřením najdete zde:

  https://www.vetkom.cz/doporuceny-postup-s-nespokojenosti-s-veterinarnim-lekarem/

  Bronislav Kozák
  administrátor

 • Jaroslav Gertner
  2017-07-06 22:55:27
  2a00:1028:8394:4bf2:7d9d:f72a:9bf9:495c

  Dobrý den,

  rád bych se zeptal na právní kvalifikaci, kdy veterinární lékař opakovaně do europasu, který vystavuje udělí razítko a podpis na vakcinaci, kterou neprovedl a chovatel si přinese prázdné lékovky se samolepkami, které údajně sám aplikoval. Dle mého názoru se jedná a falšování údajů ve veřejné listině. Jaké právní důsledky pro dotyčného veta tímto počínáním vznikají?

  Předem děkuji za odpověď


  Odpovídající: MVDr. Martin Grym

  Přesná právní kvalifikace by závisela na tom, jaké konkrétní důkazy by byly v daném případě shromážděny, ovšem situace, jak ji popisujete, by mohla být posouzena nejméně jako porušení §6 odst. 2 písm. a) zákona 381/91 Sb. s použitím §5 odst. 2 písm. b) bod 2 profesního řádu KVL: Veterinární lékař nemůže podpisem potvrdit žádná fakta, která nemohl osobně ověřit. Do úvahy připadá i možnost porušení §2 odst. 4 profesního řádu KVL: Veterinární lékař se nesmí podílet na výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti osobami, které k tomu nejsou oprávněny, a ani výkon takové činnosti podporovat. 

  Veterinární lékař se v těchto případech vystavuje riziku sankce podle §17 odst. 1 zákona 381/91 Sb., kdy je možné udělit finanční postih až do výše 30.000,- Kč, nebo až znemožnění výkonu praxe veterinárního lékaře prostřednictvím vyloučení z KVL. 

 • L.B.
  2009-07-18 07:32:30
  217.66.160.15
  Dobrý den, můj dotaz se netýká nemocí, spíše studia veterinárního lékařství. Je možné kombinované studium, je pozitivní faktor, že jsem již lékař všeobecného lékařství? Děkuji předem za odpověď.

  Odpovídající: MVDr. Milan Snášil

  Dobrý den,

  že jste již humánní lékař je jistě pozitivní věc, avšak k přijetí na Veterinární a farmaceutickou universitu Vám tato přednost, vyjma uplatnění již nabytých vědomostí, mnoho nepomůže. Můžete však absolvovat přijímací zkoušky a po jejich složení, můžete být přijat k řádnému magisterskému studiu, dálkové studium neexistuje. Doporučuji navštívit www.vfubrno.cz. Znám několik kolegů, kteří mají titul MUDr. et MVDr., ale jsou většinou starších ročníků.

 
Komora veterinárních lékařů České republiky