Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Poradna

Poradna: Rentgenové snímky

 • Mahelová
  2018-08-22 14:47:51
  37.48.49.51

  Chtěla bych se zeptat na základě čeho mi nesmí veterinář vydat rentgenové snímky mého psa které jsem si zaplatila. Jedná se o snímky na dysplazii. Veterinář se odvolává na nějaké porušení nařízení veterinární komory, nenašla jsem však nikde žádný zákon ani nařízení podle kterého nemůžu snímky nebo kopie obdržet. Děkuji.


  Odpovídající: MVDr. Martin Grym

  Vážená paní Mahelová,

  při oficiálním pořizování retgenových snímků na dysplazii KK se veterinární lékař musí řídit Vnitřním předpisem KVL ČR Komory veterinárních lékařů o postupu při posuzování dysplazie kyčelních kloubů u psů, kde je postup jasně stanoven. Pokud je zhotovitel snímku a posuzovatel snímku jedna a tatáž osoba, pak tento veterinární lékař snímek vyhodnotí a výsledek pošle chovatelskému klubu. Pokud zhotovitel není posuzovatelem, musí snímek poslat posuzovateli k oficiálnímu vyhodnocení. Jestliže se chovatel s veterinárním lékařem předem nedohodne, že bude chtít kopii snímku pro své vlastní účely, není následně veterinární lékař povinen tyto snímky chovateli vydávat a ani tak činit nesmí.

  MVDr. Martin Grym

 •  
Komora veterinárních lékařů České republiky