Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Poradna

Zvolená kategorie: Psi
Zobrazit všechny kategorie

Zobrazuji stranu 4 z 220 (záznamy 16 až 20 z celkových 1100)

Vážení návštěvníci poradny, vážení tazatelé,

účelem této poradny je prvotní odpověď na Váš dotaz, snaha orientovat Vás v popsaném problému. Většina onemocnění nelze – bohužel – vyřešit jednoduše e-mailem nebo telefonem. V žádném případě neslouží tato poradna k hodnocení práce veterinárních lékařů, k ověřování diagnóz či znalostí toho kterého veterinárního pracoviště a není v žádném konkurenčním vztahu k poskytovatelům veterinární péče. Tyto webové stránky jsou nekomerční a nemohou nahradit konzultaci u Vašeho veterinárního lékaře. Nežádejte, prosím, abychom vám doporučili nějaký veterinární léčivý přípravek, krmivo, či dietu pod obchodním názvem toho kterého výrobce. Rovněž tak nepožadujte doporučení konkrétního veterinárního lékaře, nebo veterinárního pracoviště.

Z výše uvedených důvodů si vás dovolujeme upozornit, že dotazy, které budou komerčně hodnotící, či návodné, jakož i dotazy, které budou ať už v pozitivním, či negativním smyslu uvádět jména a adresy konkrétních veterinárních lékařů, či klinik, případně budou obsahovat vulgární výrazy nebudou zveřejňovány.

Děkujeme za pochopení

 • Drahuš
  2016-09-29 11:44:58
  94.112.159.52
  Dobrý den, prosím o radu. Mám pětiletého beaucerona, který byl, jako malý hodně nemocný a myslím, že to způsobilo velkou kazivost zubů. Jeden zub (tu nejzadnější stoličku nahoře) má už vytržený, ale má další kazy, něco na trhání, ale něco by možná při odvrtání, sneslo plombu. Zubní kámen ani nemá, řešíme ho kelpou, která mu pomáhá, ale jsou dny, kdy je na něm evidentně vidět, že ho zuby bolí. Jazykem vystrkává z tlamy neexistující předměty. Nejhorší na tom je, že máme kamaráda dobrmánka z útulku, který, jako menší, mu neustále olizoval koutky a teď, v jeho jednom roce, jsem na spodní stoličce (té největší) našla z boku kaz. Beauceron má dodnes potíže s alergiemi a tak má granule Magnusson a občas maso z velkých zvířat (drůbež nemůže, jako nemůže extrudované granule) Občas dostávají oba maso s rýží a zeleninou, lososový olej. Malý měl v růstu granule Imagine a nyní Brit. Dostávají i lopatky z prasat nebo řezané kousky morkových, hovězích kostí, ale Bosík má pak bohužel potíže. A proč to všechno píši. Jsem z Teplic a nemůžu najít žádného veterinárního stomatologa, který by měl vybavení a uměl psům odvrtat bezvadně kazy a vyplnit je amalgánem (bílé plomby nechci) a také bych potřebovala vědět, kolik takové zákroky stojí. Jeden pes má 40 kg, dobík 34 kg. Děkuji za odpověď. Drah.

  Odpovídající: MVDr. Tomáš Fichtel

  Vážená paní Drahuše. Pokud je stav chrupu Vašeho psa tak neutěšený jak popisujete, měla by jste stomatologa vyhledat urychleně. Primárně by Vám v tomto měl pomoci Váš veterinární lékař, který má určitě nejlepší přehled o dostupnosti specialisovaných ošetření ve Vašem okolí. Pokud tomu tak není, můžete blízké pracoviště vyhledat na webových stránkách České společnosti veterinárních stomatologů. Je ovšem možné, že je Vašem okolí i jiné pracoviště, schopné poskytnout toto specialisované ošetření a není členem této odborné společnosti. Kolega znalý stomatologické problematiky pak nepochybně stanoví diagnózu a navrhne plán ošetření včetně volby vhodných výplňových materiálů. Bez vyšetření pacienta nelze bohužel říci zda se jedná opravdu o zubní kaz, jakého typu a jak a čím nejlépe chrup Vašeho psa sanovat. Finanční rozpočet je pak obvykle součástí ošetřovacího plánu a nepochybně se bude na různých pracovištích lišit.

  MVDr. Tomáš Fichtel

 • Irena
  2016-09-27 16:16:29
  2a00:1028:9940:
  Dobrý den, zadala jsem čip číslo 945000006013877 a nemohu jej nikde v žádné databázi nalézt, čip aplikoval mému psu minulý týden veterinární lékař. Děkuji za pomoc

  Odpovídající: Sylva Skálová

  Dobrý den,

  pokud veterinární lékař aplikoval čip a zároveň vydal i petpas, je jeho povinností zaregistrovat pas s čipem do registru petpasů - http://petpas.vetkom.cz/ , který provozuje KVL ČR . Podle mé kontroly se tak nestalo.
  V tomto případě se tedy obraťte na příslušného veterinárního lékaře.

  Pokud byl pejsek pouze očipován, je záležitostí majitele nechat si zaregistrovat čip do některého z komerčních registrů. Odkazy na ně lze najít také na http://petpas.vetkom.cz/

  S pozdravem

  Sylva Skálová
  vedoucí sekretariátu
  KVL ČR

 • David Suchánek
  2016-09-22 15:31:14
  94.113.161.232
  Dobrý den, chtěli bychom se zeptat na pár informací ohledně převozu štěněte z Ruska. Manželka má v Rusku fenku, která před týdnem porodila štěňata a my bychom si chtěli jednoho přivést sem do Česka. Tak se chceme zeptat co je vše potřeba k úspěšnému převozu. Předem Vám děkujeme za odpověď.

  Odpovídající: MVDr. Blanka Karešová

  Pro umožnění návratu občana ČR, který vycestoval do některé vyjmenované třetí země se svým zvířetem, zpět na území EU, nebo při dovozu zvířete, musí být dodrženy tyto požadavky:

   1.      Identifikace zvířete

  Pes musí být označen mikročipem. Označení mikročipem provádí veterinární lékař oprávněný praktikovat veterinární lékařství v zemi odeslání. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení - ISO 11784 a ISO 11785. Pokud mikročip nesplňuje tyto požadavky, musí majitel nebo oprávněna osoba zajistit při každé kontrole odpovídající čtecí zařízení.

  Pokud je pes identifikován tetováním a toto tetování bylo provedeno nejpozději 2.7.2011, není nutné dodatečně aplikovat čip za podmínky, že tetování je zřetelně čitelné a bylo prokazatelně provedeno před 3.7.2011.

  Zvíře musí být označeno mikročipem případně tetováním dříve, než je očkováno proti vzteklině!

  2.      Očkování proti vzteklině

  Pes musí být očkován proti vzteklině, přičemž v době podání musí být zvíře alespoň dvanáct týdnů staré. Ve třetí zemi toto očkování provádí schválený veterinární lékař. Očkování proti vzteklině musí být provedeno inaktivovanou vakcínou o účinnosti alespoň jedné mezinárodní antigenové jednotky (doporučení WHO) nebo rekombinantní očkovací látkou. Očkovací látka podávána v členském státě musí být registrovaná, pokud je podávána ve třetí zemi, musí být schválena příslušným orgánem nebo mít licenci vydanou tímto orgánem a musí splňovat alespoň požadavky stanovené OIE.

  Pro účely cestování se zvířetem se považuje očkování proti vzteklině za platné:
  a. za 21 dní po provedení očkování, které je podle vakcinačního schématu požadovaného výrobcem považováno za poslední pro základní očkování,
  nebo
  b. ode dne přeočkování, pokud byla očkovací látka podána během doby platnosti předchozího očkování (doba platnosti každého očkování je dána výrobcem použité vakcíny). Toto přeočkování je však považováno za základní, pokud nebylo provedeno během doby platnosti předchozího očkování nebo neexistuje veterinární doklad potvrzující předchozí očkování.

  3.      Výjimka z povinného očkování proti vzteklině pro mladá zvířata v zájmovém chovu (psy, kočky a fretky)

  V souladu s nařízením EP a Rady (EU) č. 576/2013 Česká republika může souhlasit s dovozem mladých zvířat psů, koček a fretek z vyjmenovaných třetích zemí pokud budou splněny tyto podmínky:

  -          zvířata pocestují v rámci neobchodního přesunu;

  -          zvířata budou mladší dvanácti týdnů a nebudou očkována proti vzteklině

  nebo budou ve věku mezi dvanácti a šestnácti týdny a budou již očkována proti vzteklině, ale ještě nebudou splňovat požadavky na platnost očkování;

  -          majitel nebo oprávněna osoba předloží podepsané prohlášení, že dané zvíře v zájmovém chovu nepřišlo od narození až do okamžiku neobchodního přesunu do styku s volně žijícími zvířaty druhů vnímavých ke vzteklině

  nebo jsou zvířata v zájmovém chovu přemisťována společně se svou matkou, na které jsou dosud závislá, a z identifikačního dokladu provázejícího jejich matku vyplývá, že před jejich narozením byla očkována proti vzteklině v souladu s požadavky na platnost očkování.

  Dovozce musí nejméně 15 dní přede dnem předpokládaného dovozu požádat Ústřední veterinární správu SVS o stanovení veterinárních podmínek dovozu. Vyplněnou žádost je možné poslat emailem na epodatelna@svscr.cz, případně zaslat poštou na kontaktní adresu SVS.

  Dovoz mladých zvířat (psů, koček a fretek) z Andorry, Švýcarska, Faerských ostrovů, Gibraltaru, Grónska, Islandu, Lichtenštejnska, Monaka, Norska, San Marina a Vatikánu podléhá výše uvedeným pravidlům.

  Cestování se psy, kočkami a fretkami ve věku dvanácti týdnů nebo ve věku mezi dvanácti a šestnácti týdny z jiných než vyjmenovaných třetích zemí na území České republiky není dovoleno!

  4.      Veterinární osvědčení nebo Evropský pas

  Pes původem ze třetí země musí být při dovozu doprovázen veterinárním osvědčením pro neobchodní přesuny psů, koček nebo fretek (v souladu se vzorem stanoveným v prováděcím nařízení Komise č. 577/2013), které musí před odcestováním zvířete vystavit úřední veterinární lékař vyvážejícího území nebo třetí země nebo schválený veterinární lékař, a následně jej schválit příslušný orgán území nebo třetí země odeslání. Nicméně uvedené veterinární osvědčení bude od 1. září 2016 nahrazeno novým veterinárním osvědčením (v souladu se vzorem stanoveným prováděcím nařízením Komise č. 2016/561). Platnost předchozího veterinárního osvědčení (v souladu se vzorem stanoveným v prováděcím nařízení Komise č. 577/2013) je pro účely přesunů stanovená do 31. prosince 2016, pokud bylo toto osvědčení ovšem vydáno nejpozději 31. srpna 2016. Dále musí být zvíře doprovázeno písemným prohlášením podepsaným majitelem nebo oprávněnou osobou, ve kterém potvrzuje, že zvíře je do EU přemísťováno v rámci neobchodního přesunu.

  Ošetření proti přítomnosti parazita Echinococcus multilocularis uvedené v bodě II.4. veterinárního osvědčení Česká republika nepožaduje.

  Osvědčení platí 10 dní od data vystavení úředním veterinárním lékařem vyvážející země až do data kontroly v místě vstupu do EU.  Za účelem dalšího přesunu do jiného členského státu je toto osvědčení platné od data kontroly dokladů a totožnosti po dobu celkem 4 měsíců nebo do data skončení platnosti očkování proti vzteklině nebo do doby, než přestanou platit podmínky týkající se zvířat mladších 16 týdnů uvedených v bodě II.3. veterinárního osvědčení, podle toho, která situace nastane dříve.

  V případě, že se jedná o zpětný návrat psa ze třetí země do EU, použije se místo veterinárního osvědčení evropský pas zvířete v zájmovém chovu. V případě přesunu zvířete z Andorry, Švýcarska, Faerských ostrovů, Gibraltaru, Grónska, Islandu, Lichtenštejnska, Monaka, Norska, San Marina nebo Vatikánu, zvířata mohou být doprovázena pasem podle vzoru uvedeného v části B, přílohy III prov. nař. Komise (EU) č. 577/2013.

  Výše uvedené informace naleznete na webových stránkách Státní veterinární správy ČR:

  http://eagri.cz/public/web/svs/portal/zdravi-zvirat/cestovani-se-zviraty/cestovani/iv-cestovani.html

 • Fox
  2016-09-09 10:05:15
  185.64.40.53
  Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o radu. Cca v únoru jsme si pořídili dalšího psího člena do rodiny, máme nyní doma 3 feny. Nejstarší feně (12 let) se "utvořil" na jedné straně v tříslech otok na který když sáhnete, tak je uvnitř tvrdý. Omlouvám se, ale nevím jak to lépe popsat. Fenka na jaře hárala. Byli jsme u veterináře, ten nám řekl, že by mohlo jít o falešnou březost i kvůli štěněti co jsme si pořídili. Vytékal ji i z jednoho cecíku sekret. Jenže Já mám strach aby se spíše nejednalo o kýlu v tříslech, už to budou cca 3 měsíce a otok se vůbec nezměnil. Děkuji předem za odpověď.

  Odpovídající: MVDr. Lubomír Hošek

  Dobrý den,

  bohužel otok v třísle většinou představuje nepříjemný problém – přes vámi zmiňovanou tříselnou kýlu, falešnou březost až po nádorové onemocnění mléčné žlázy nebo lymfatických cév. Kuriózně jsem zaznamenal i podobně vyhlížející opouzdřenou osinu.  Každopádně je to záležitost na pečlivé vyšetření a dle diagnózy i na razantní řešení.

  MVDr. Lubomír Hošek
 • Jitka
  2016-09-08 19:22:58
  194.228.164.159
  Dobrý den, mám 12 letou fenku yokširského teriéra, která mi začala po mém odchodu z domu štěkat, vykálet se na zem a ze stresu kdy pochoduje kolem dveří vše rozšlape. Prosím o radu nějakého přípravku, četla jsem o přípravku Adaptil. Co na něj říkáte? Nechci do ni zbytečně cpát léky, aby byla utlumená. Moc děkuji za odpověď

  Odpovídající: MVDr. Lubomír Hošek

  Dobrý den,

  s největší pravděpodobností popisujete stav tzv. separační úzkosti , kdy smečkové zvíře zůstává opuštěno a samo, a snaží se zase svolat smečku zpět do houfu. Otázkou je,  co se dělo dosud a proč začal tento zlom až ve 12 letech. Zde mi chybí základní a podrobné údaje a popis situace, za které se stav vyvinul. Dále  bych doporučoval podrobné vyšetření interní a neurologické – nelze vyloučit nastupující hluchotu či ztrátu zraku. Teprve po důkladné analýze celkového zdravotního stavu lze nasadit adekvátní opatření. Přípravek Adaptil může být jedním z nich, je neškodný a psovi neublíží. Za zvážení stojí i pořízení dalšího psíka, ale zde je riziko, že tam nakonec budou štěkat psi dva.

  MVDr. Lubomír Hošek
 
Komora veterinárních lékařů České republiky