Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Poradna

Podkategorie:
PsiKočkyDomácí zvířataOstatní zvířataKoněPtáciHlodavciExotická zvířataPrasataostatní

Zobrazuji stranu 10 z 461 (záznamy 46 až 50 z celkových 2302)

Vážení návštěvníci poradny, vážení tazatelé,

účelem této poradny je prvotní odpověď na Váš dotaz, snaha orientovat Vás v popsaném problému. Většina onemocnění nelze – bohužel – vyřešit jednoduše e-mailem nebo telefonem. V žádném případě neslouží tato poradna k hodnocení práce veterinárních lékařů, k ověřování diagnóz či znalostí toho kterého veterinárního pracoviště a není v žádném konkurenčním vztahu k poskytovatelům veterinární péče. Tyto webové stránky jsou nekomerční a nemohou nahradit konzultaci u Vašeho veterinárního lékaře. Nežádejte, prosím, abychom vám doporučili nějaký veterinární léčivý přípravek, krmivo, či dietu pod obchodním názvem toho kterého výrobce. Rovněž tak nepožadujte doporučení konkrétního veterinárního lékaře, nebo veterinárního pracoviště.

Z výše uvedených důvodů si vás dovolujeme upozornit, že dotazy, které budou komerčně hodnotící, či návodné, jakož i dotazy, které budou ať už v pozitivním, či negativním smyslu uvádět jména a adresy konkrétních veterinárních lékařů, či klinik, případně budou obsahovat vulgární výrazy nebudou zveřejňovány.

Děkujeme za pochopení

 • David Suchánek
  2016-09-22 15:31:14
  94.113.161.232
  Dobrý den, chtěli bychom se zeptat na pár informací ohledně převozu štěněte z Ruska. Manželka má v Rusku fenku, která před týdnem porodila štěňata a my bychom si chtěli jednoho přivést sem do Česka. Tak se chceme zeptat co je vše potřeba k úspěšnému převozu. Předem Vám děkujeme za odpověď.

  Odpovídající: MVDr. Blanka Karešová

  Pro umožnění návratu občana ČR, který vycestoval do některé vyjmenované třetí země se svým zvířetem, zpět na území EU, nebo při dovozu zvířete, musí být dodrženy tyto požadavky:

   1.      Identifikace zvířete

  Pes musí být označen mikročipem. Označení mikročipem provádí veterinární lékař oprávněný praktikovat veterinární lékařství v zemi odeslání. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení - ISO 11784 a ISO 11785. Pokud mikročip nesplňuje tyto požadavky, musí majitel nebo oprávněna osoba zajistit při každé kontrole odpovídající čtecí zařízení.

  Pokud je pes identifikován tetováním a toto tetování bylo provedeno nejpozději 2.7.2011, není nutné dodatečně aplikovat čip za podmínky, že tetování je zřetelně čitelné a bylo prokazatelně provedeno před 3.7.2011.

  Zvíře musí být označeno mikročipem případně tetováním dříve, než je očkováno proti vzteklině!

  2.      Očkování proti vzteklině

  Pes musí být očkován proti vzteklině, přičemž v době podání musí být zvíře alespoň dvanáct týdnů staré. Ve třetí zemi toto očkování provádí schválený veterinární lékař. Očkování proti vzteklině musí být provedeno inaktivovanou vakcínou o účinnosti alespoň jedné mezinárodní antigenové jednotky (doporučení WHO) nebo rekombinantní očkovací látkou. Očkovací látka podávána v členském státě musí být registrovaná, pokud je podávána ve třetí zemi, musí být schválena příslušným orgánem nebo mít licenci vydanou tímto orgánem a musí splňovat alespoň požadavky stanovené OIE.

  Pro účely cestování se zvířetem se považuje očkování proti vzteklině za platné:
  a. za 21 dní po provedení očkování, které je podle vakcinačního schématu požadovaného výrobcem považováno za poslední pro základní očkování,
  nebo
  b. ode dne přeočkování, pokud byla očkovací látka podána během doby platnosti předchozího očkování (doba platnosti každého očkování je dána výrobcem použité vakcíny). Toto přeočkování je však považováno za základní, pokud nebylo provedeno během doby platnosti předchozího očkování nebo neexistuje veterinární doklad potvrzující předchozí očkování.

  3.      Výjimka z povinného očkování proti vzteklině pro mladá zvířata v zájmovém chovu (psy, kočky a fretky)

  V souladu s nařízením EP a Rady (EU) č. 576/2013 Česká republika může souhlasit s dovozem mladých zvířat psů, koček a fretek z vyjmenovaných třetích zemí pokud budou splněny tyto podmínky:

  -          zvířata pocestují v rámci neobchodního přesunu;

  -          zvířata budou mladší dvanácti týdnů a nebudou očkována proti vzteklině

  nebo budou ve věku mezi dvanácti a šestnácti týdny a budou již očkována proti vzteklině, ale ještě nebudou splňovat požadavky na platnost očkování;

  -          majitel nebo oprávněna osoba předloží podepsané prohlášení, že dané zvíře v zájmovém chovu nepřišlo od narození až do okamžiku neobchodního přesunu do styku s volně žijícími zvířaty druhů vnímavých ke vzteklině

  nebo jsou zvířata v zájmovém chovu přemisťována společně se svou matkou, na které jsou dosud závislá, a z identifikačního dokladu provázejícího jejich matku vyplývá, že před jejich narozením byla očkována proti vzteklině v souladu s požadavky na platnost očkování.

  Dovozce musí nejméně 15 dní přede dnem předpokládaného dovozu požádat Ústřední veterinární správu SVS o stanovení veterinárních podmínek dovozu. Vyplněnou žádost je možné poslat emailem na epodatelna@svscr.cz, případně zaslat poštou na kontaktní adresu SVS.

  Dovoz mladých zvířat (psů, koček a fretek) z Andorry, Švýcarska, Faerských ostrovů, Gibraltaru, Grónska, Islandu, Lichtenštejnska, Monaka, Norska, San Marina a Vatikánu podléhá výše uvedeným pravidlům.

  Cestování se psy, kočkami a fretkami ve věku dvanácti týdnů nebo ve věku mezi dvanácti a šestnácti týdny z jiných než vyjmenovaných třetích zemí na území České republiky není dovoleno!

  4.      Veterinární osvědčení nebo Evropský pas

  Pes původem ze třetí země musí být při dovozu doprovázen veterinárním osvědčením pro neobchodní přesuny psů, koček nebo fretek (v souladu se vzorem stanoveným v prováděcím nařízení Komise č. 577/2013), které musí před odcestováním zvířete vystavit úřední veterinární lékař vyvážejícího území nebo třetí země nebo schválený veterinární lékař, a následně jej schválit příslušný orgán území nebo třetí země odeslání. Nicméně uvedené veterinární osvědčení bude od 1. září 2016 nahrazeno novým veterinárním osvědčením (v souladu se vzorem stanoveným prováděcím nařízením Komise č. 2016/561). Platnost předchozího veterinárního osvědčení (v souladu se vzorem stanoveným v prováděcím nařízení Komise č. 577/2013) je pro účely přesunů stanovená do 31. prosince 2016, pokud bylo toto osvědčení ovšem vydáno nejpozději 31. srpna 2016. Dále musí být zvíře doprovázeno písemným prohlášením podepsaným majitelem nebo oprávněnou osobou, ve kterém potvrzuje, že zvíře je do EU přemísťováno v rámci neobchodního přesunu.

  Ošetření proti přítomnosti parazita Echinococcus multilocularis uvedené v bodě II.4. veterinárního osvědčení Česká republika nepožaduje.

  Osvědčení platí 10 dní od data vystavení úředním veterinárním lékařem vyvážející země až do data kontroly v místě vstupu do EU.  Za účelem dalšího přesunu do jiného členského státu je toto osvědčení platné od data kontroly dokladů a totožnosti po dobu celkem 4 měsíců nebo do data skončení platnosti očkování proti vzteklině nebo do doby, než přestanou platit podmínky týkající se zvířat mladších 16 týdnů uvedených v bodě II.3. veterinárního osvědčení, podle toho, která situace nastane dříve.

  V případě, že se jedná o zpětný návrat psa ze třetí země do EU, použije se místo veterinárního osvědčení evropský pas zvířete v zájmovém chovu. V případě přesunu zvířete z Andorry, Švýcarska, Faerských ostrovů, Gibraltaru, Grónska, Islandu, Lichtenštejnska, Monaka, Norska, San Marina nebo Vatikánu, zvířata mohou být doprovázena pasem podle vzoru uvedeného v části B, přílohy III prov. nař. Komise (EU) č. 577/2013.

  Výše uvedené informace naleznete na webových stránkách Státní veterinární správy ČR:

  http://eagri.cz/public/web/svs/portal/zdravi-zvirat/cestovani-se-zviraty/cestovani/iv-cestovani.html

 • Jitka Táborská
  2016-09-21 08:43:02
  81.30.254.129
  Dobrý den, našemu valachovi (13 let) byla diagnostikována: přemosťující osteoartróza hlezenního kloubu "špánek". Koníkovi podáváme na radu lékaře látky na výživu kloubů. Je ustájen v boxe u vrat do stáje - teplota uvnitř této části stáje je zhruba stejná jako venku. Dotaz: bylo by lepší, kvůli artróze koně přemístit dál do stáje kde je tepleji? Je denně 12 hodin na pastvě, nebude mu potom (v zimních měsících) na pastvě zima, když by byl v teplejší části stáje? (není dekovaný). Postačilo by mu postižený kloub chránit (zateplit) bandáží popř. vhodným chráničem? Děkuji za odpověď. Táborská.

  Odpovídající: MVDr. Karel Daniel

  bylo by lepší, kvůli artróze koně přemístit dál do stáje kde je tepleji?

  Teoreticky ano, prakticky je to zbytečné. Teplota prostředí má především vliv na prokrvení povrchových struktur/tkání.

  Je denně 12 hodin na pastvě, nebude mu potom (v zimních měsících) na pastvě zima, když by byl v teplejší části stáje?

  Viz první odpověď.

  Postačilo by mu postižený kloub chránit (zateplit) bandáží popř. vhodným chráničem?

  Ano. Kromě případných dalších doporučení ošetřujícího veterinárního lékaře.

  MVDr. K. Daniel

 • Blanka Kolářová
  2016-09-20 17:59:10
  84.21.97.35
  Dobrý den, mám prosbu a dotaz. Léta krmíme naše perské kočičky krmivem Royal Canin Exigent Savour. Dokud bylo vyráběné výhradně ve Francii nebyl jediný problém. Již podruhé po několika letech se nám stalo, že po požití stejného krmiva, ale se šarží vyrobenou v Polsku jsme skončili s kočičkami se střevní infekcí na veterině. Kolik mě to stálo snad ani nebudu uvádět. Podala jsem podnět na zemědělskou a potravinářskou inspekci, kde už problém řeší, ale přislíbili mi pouze vyzkoušet složení krmiva. Prosím kam bych se měla obrátit s prosbou o rozbor krmiva. Zdálo se mi, že po otevření byl uvnitř jakýsi bílý povlak na balení. Je mi z toho docela smutno a ptám se jak dlouho necháme severními sousedy trávit sebe i zvířátka. Omlouvám se, jestli z ní můj dotaz rozčíleně, ale opravdu rozčílená jsem. Děkuji za odpověď a pomoc, zdraví Blanka Kolářová

  Odpovídající: MVDr. Lubomír Hošek

  Dobrý den paní Kolářová,

  Výroba krmiva v Polsku je poslední dobou velmi kontroverzní téma. Firma Royal Canin by měla garantovat kvalitu svého krmiva ať se již vyrábí v Polsku nebo ve Francii. Pokud se Vám nezdá kvalita krmiva a nebo se po jejím zkrmení objevily nějaké zdravotní potíže, je třeba krmivo reklamovat u svého dodavatele. Kvalitu krmiva může dále ovlivňovat uskladnění, které je špatně hlídané zejména u internetových e-shopů. 

  Pokud tedy nejste spokojená s kvalitou krmiva, je třeba tento problém řešit s dodavatelem a krajní možností je obrátit se na Českou obchodní inspekci.

  S pozdravem

  MVDr. Zlata Hošková

 • Michal
  2016-09-14 14:50:29
  147.251.36.43
  Dobrý den, mému potkanovi bylo podáno anestetikum injekčně a po zákroku (kastrace) mi byl ještě v narkóze vrácen k přepravě domů. Doma to po několika hodinách vypadalo, že začíná hýbat čelistí a tlapkou, ale neměl se k probuzení. Po večerním telefonátu nás veterinář ujistil, že je to v pořádku a musíme ho nechat v klidu dospat. Ráno jsme ho však našli stále ve stejné poloze, ovšem bez známek života. Později tentýž den se mi do rukou dostala informace, že veterinář je povinen na zvíře po operaci dohlížet a majiteli odevzdat až po probuzení. Je to tak? Pochybil lékař? Pokud ano, jak postupovat? Nejde mi o finanční ani jinou kompenzaci, pouze o zadostiučinění, aby tento osud nepotkal i jiná zvířata, pokud by byl důsledkem jednání, které je v rozporu s legislativou či kodexy. Děkuji Michal V.

  Odpovídající: MVDr. Veronika Grymová

  Dobrý den,

  Váš dotaz nelze odpovědět prostřednictvím internetové poradny. Podezření na pochybení veterinárního lékaře prošetřuje Revizní komise vždy individuálně na základě veškerých dostupných důkazů, zejména zdravotní dokumentace konkrétního pacienta. Vysvětlení postupu naleznete zde: https://www.vetkom.cz/content/showPage/doporuceny-postup-pri-nespokojenosti-s-veterinarnim-osetrenim-58

  MVDr. Veronika Grymová
 • Taťána Fürstová
  2016-09-12 16:50:50
  85.70.76.82
  Dobrý den, naše kočka je březí a asi za měsíc bude rodit. Je možné ji vykastrovat a zároveň odebrat březí dělohu? a kolik by to asi stálo. Děkuji za odpověď.

  Odpovídající: MVDr. Lubomír Hošek

  Dobrý den,

  Vámi popisovaný zákrok se někdy nazývá Poorova operace a jedná se o odstranění  březí dělohy včetně vaječníků a plodů. Zákrok lze provést v kterémkoli stadiu gravidity a z obecného pohledu je někdy vhodnější než čekat na porod, provádět eutanazii narozených koťat a následnou kastraci. Cena je vyšší než při kastraci, většinou na úrovni operace zánětu dělohy , závisí na standardu pracoviště a použité anestezii, většinou kolem  5 000 Kč.

  MVDr. Lubomír Hošek

 
Komora veterinárních lékařů České republiky