Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Poslední rozloučení s JUDr. Otakarem Motejlem

  Z ČINNOSTI KOMORY

MVDr. Ondřej Rychlík

Zemřel JUDr. Otakar Motejl

Na základě usnesení představenstva jsem se jménem KVL ČR zúčastnil posledního rozloučení s JUDr. Otakarem Motejlem, prvním ombudsmanem ČR. Je málo známé, že JUDr. Motejl měl poměrně značnou zásluhu na vzniku naší stavovské organizace, neboť v době jejího koncipování a v čase tvorby zákona o Komoře byl členem legislativní rady vlády a za vznik Komory se velmi zasazoval a zasloužil. Ještě mnohem méně známý je fakt, že s jeho významnou pomocí se podařilo začít privatizovat veterinární službu několik měsíců před vznikem specifického privatizačního zákona. Mnozí kolegové, kteří využili tehdejší možnosti, vděčí za jistý náskok právě zesnulému Dr. Motejlovi. Čest jeho památce!

mmm

… kytice, se kterou se KVL rozloučila s JUDr. Otakarem Motejlem

 
Ondřej Rychlík