Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Postřehy ze zářijového jednání představenstva

  Z činnosti komory

Martin Grym

Setkání se slovenskou KVL a jednání představenstva

… Česko-slovenská vzájemnost

 

V odpoledních a večerních hodinách 5. září se za obcí Žiar, v lesích Západních Tater, začali rojit členové představenstva KVL ČR, aby den poté v destinaci jménem Chata Kožiar (www.koziar.sk) s jistými rysy masochismu proschůzovali krásný slunečný den. Lokace této ceremonie byla vybrána prezídiem KVL SR. Ačkoli nebývám vnitřně ztotožněn s nutností cestovat stovky kilometrů za účelem diskuse s někým, koho bych mohl zdárně potkat v Brně, musím svůj názor poopravit. Pokud pominu zcela standardní schůzi našeho představenstva, bylo to právě setkání se zástupci KVL SR,

které se nakonec ukázalo – alespoň pro mě osobně – velmi inspirativním.

Jak už bývá zvykem, úvody jednání představenstva patří prezidentovi J. Bernardymu a mapování jeho činnosti od posledního představenstva po dnešek step by step. Pravděpodobně nejoptimističtější zprávou z tohoto ranku je vysvětlení záhady podivného účtu, na který se v minulosti scházely peníze určené pro pozůstalé zesnulých kolegů. Ukázalo se, že v případě tohoto účtu šlo pouze o sběrné místo, ze kterého byly později peníze rozesílány složenkami adresátům. Nikdo tedy prokazatelně nekradl ani nepodváděl, což je potěšující.

Dále následovaly již zcela standardně pochmurné zvěsti: Antibiotická komise při Ministerstvu zemědělství se více či méně potácí na místě; drůbežáři se zuby nehty brání detekci reziduí antibiotik v mase, kterou Komora v rámci svého PR hodlala po nějaké období organizovat pro veřejnost; předseda svazu chovatelů červenostrakatého skotu by rád ve spolupráci s veterináři shromažďoval diagnózy stanovené u skotu, ale jeho snaha nerezonuje s ostatními chovateli; reinkarnátoři Spejbla a Hurvínka chtějí pro svůj záměr peníze Komory;

 

Komora bude muset polknout hořkou pilulku a vejít v jednání s nevládními organizacemi za účelem zjištění jejich postoje k novele zákona č. 381/1991 Sb. atd. Na konci tohoto přehledu o činnosti všichni pocítili úlevu, že toho není více.

Na úvod si již tradičně členové obou komor vzájemně vyměnili obětní dary

Dr. Vaňousová informovala o činnosti vzdělávací komise a poté Dr. Hlavová a Ing. Hrdličková zmapovaly stav fi nancí na několikerých spořicích a termínovaných účtech Komory, jejichž prostřednictvím většinou neúspěšně stíháme infl aci. Padl návrh koupě nemovitosti za účelem dobré investice, nicméně široce rozevřený názorový vějíř na tuto věc zařadil tuto debatu do skupiny „s otevřeným koncem“.

…pro veterináře jakoby se země ani nerozdělily

 

S velice zajímavými a velmi pečlivě zpracovanými informacemi přišla paní Hanelová z makléřské fi rmy ITEAD, a. s. Byla provedena revize trhu s pojištěním a zdá se, že vlajková loď našich pojistných potřeb – pojišťovna Kooperativa – bude opuštěna na několika veslicích, aby se posádka translokovala do pojišťovny Allianz, jejíž nabídka předstihla ostatní soutěžící o několik námořních mil.

Ve zprávě Mediální komise připomněl Dr. Daniel v zastoupení nepřítomného Dr. Rejnka, že bude muset být s novou PR agenturou AMI

definitivně a závazně vytvořen seznam sponzorských akcí, které komora bude podporovat. U těchto akcí totiž bude zajištěno, že se dokáží z pohledu PR náležitě zúročit. V další fázi pak Dr. Daniel plynule přešel na záležitosti Zahraniční komise, respektive organizace WVC a jeho mediálního pokrytí. Po mnoha disputacích s různými více či méně významnými osobami politického a veřejného života nakonec zřejmě uvede vstupní ceremonii kongresu kardinál Dominik Duka, což se jeví jako moudrá volba. Na kongres je zatím přihlášeno zhruba 1200 osob, přičemž smělé plány z minulosti hovořily o počtech nad 2000. Údajně ale není nic ztraceno a červená čísla mohou přejít do radostnějšího černého hávu již probíhajícím snižováním nákladů a výdajů, utahováním opasků, osekáváním plánovaných opulencí a dalšími brzdnými akcemi. Predikace hospodářského výsledku této megaakce je nicméně hádankou vskutku nostradámovskou.

V pozdních odpoledních hodinách následovalo rokování s prezídiem KVL SR. Na úvod si již tradičně členové obou komor vzájemně vyměnili obětní dary uschované v úhledných taštičkách s logy obou organizací. S trochou překvapení a obav jsem zjistil, že obsahem dárkové taštičky určené pro českou delegaci je lovecký nůž. Odpovědnost rozdávat členům představenstva KVL ČR ke konci jednání kudly na sebe ještě nikdo nikdy nevzal, nicméně i tato záležitost se obešla bez zranění. Poznatky z jednání s KVL SR jsem si dovolil vložit do oddělené zprávy, kterou najdete v tomto čísle.

 
Martin Grym