Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Postřehy ze zasedání představenstva

  Z činnosti komory

Lubica Nečasová

Dubnové zasedání představenstva KVL ČR

 

Představenstvo zasedalo dne 11. 4. 2013 od 10 hodin v prostorách Penzionu Nad Oborou v Hradci Králové. Na úvod schůze jsme si vyslechli prezentaci, kterou přednesl Stephen Ware z Britské královské komory veterinárních lékařů. Prezident KVL MVDr. Bernardy ve své zprávě informoval o nejdůležitějších událostech a schůzkách od začátku letošního roku.

Na sektretariátě Komory došlo k personální změně, byl rozvázán pracovní poměr s panem Josefem Groškem. Následně se sešla inventarizační komise (dne 8. 3. 2013).

Byl podepsán dodatek smlouvy s agenturou Euro PR. Mediální komise připravuje novou poptávku po agentuře PR.

Legislativní komise připravuje podklady pro novelu zákona o postgraduálním vzdělávání. V souvislosti s touto novelou proběhla jednání členů představenstva na Ministerstvu zemědělství.

Dále proběhlo jednání s fi rmou Guarant, která spolu s KVL organizuje WVC 2013, setkání s děkanem FVE a s ředitelem SVS.

Představenstvo KVL jednalo i ve věci připravované směrnice o antibiotikách. Tzv. Rosbach Report navrhuje omezení prodeje antibiotik veterináři. Pokud taková směrnice vejde v platnost (to hrozí už od roku 2015), budou veterináři moct antibiotika pouze předepisovat. Členové legislativní komise zorganizovali na toto téma jednání s představiteli ÚSKVBL.

Rosbach Report navrhuje omezení prodeje antibiotik veterináři

V únoru se uskutečnila viszegrádská schůzka v Dolném Kubíně a jednání s ÚOHS.

Předsedové jednotlivých komisí přednesli zprávy o své činnosti.

Představenstvo schválilo podporu účasti členů KVL na WVC 2013. KVL poskytne svým členům, kteří se zaregistrují během včasné registrace, příspěvek ve výši 50 % registračního poplatku. Včasná registrace bude prodloužena do konce dubna 2013. Členům, kteří se přihlásí po tomto termínu, bude poskytnuta sleva ve výši maximálně 9500 Kč.

Dr. Hlavová přednesla zprávu o činnosti odvolacího senátu. Členové odvolacího senátu navrhují změnit formulaci rozhodnutí ČR tak, aby bylo možné odvolat se jak proti výši udělených sankcí, tak proti rozhodnutí o vině či nevině, případně proti napomenutí. Dále bude zpřehledněn způsob vyčíslování nákladů (čestná rada, odvolací senát) a uskuteční se jednání s ČR ohledně výše sankcí za nezaregistrované petpasy.

Zasedání představenstva skončilo v 16:30 hod., zápis ze schůze je k dispozici na stránkách Komory.

 
Lubica Nečasová