Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Potvrzování průkazů koní a provádění zdravotních zkoušek


STÁTNÍ   VETERINÁRNÍ   SPRÁVA ČR

Slezská 7, 120 56 PRAHA 2  Tel.: +420 227 010 146 Fax.: +420 227 010 195


Naše značka : 2006 / 153 / VET Vyřizuje : Dr. Semerád
 

Všem KVS, MěVS,
KC Brno, KVL Brno

Praha 10.2.2006

Věc: Potvrzování průkazů koní a provádění zdravotních zkoušek

Z důvodu sjednocení požadavků na provádění laboratorního vyšetření koní a jejich vakcinace při přemísťování v roce 2006 uvádíme tyto pravidla:

 1. Platnost veterinárního osvědčení (průkazu koně):

  1. při přemístění koní na svod platí nejdéle do konce kalendářního roku (§ 5 vyhl. MZe č. 296/2003 Sb.),

  2. pro ostatní přemístění (mimo svod) platí 72 hodin.

 2. Vakcinace proti chřipce koní (čl. 5 MN SVS č. 3/2004 – znění k 10.1.2005):

  při všech přemístěních (na svod i mimo svod) musí být koně vakcinováni proti chřipce koní podle vakcinačního schématu výrobce vakcíny a poslední vakcinace musí být ukončena nejpozději 7 dní před přemístěním (pokud se nejedná o opakované vakcinace bez přerušení doby platnosti předchozí vakcinace).

 3. Vyšetření na infekční anémii koní a hřebčí nákazu:

  1. na svod

   – v případě, že se jedná o dostihy nebo závody není požadováno vyšetření,

   – v případě, že se nejedná o dostihy nebo závody, je požadováno vyšetření v průběhu 30 dnů před potvrzením průkazu koně pro svody v roce 2006,

  2. mimo svod

   – vyšetření je vždy vyžadováno a musí být provedeno v průběhu 30 dnů před přemístěním.

 4. Ostatní vyšetření musí být provedena v souladu s “Metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2006” a čl. 5 MN SVS č. 3/2004 – znění k 10.1.2005

Tímto dopisem se ruší všechny předchozí poskytnuté informace.

S pozdravem

MVDr. Milan Malena
ústřední ředitel