Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení z krizového vývoje v distribuci léčiv?

Poučení z “krizového vývoje” v distribuci léčiv?

Při poslední novelizaci zákona o léčivech se po prvním červnovém projednání, pro Komoru neočekávaně, objevil začátkem října 2007 ve zdravotním výboru návrh od poslance ODS Jozefa Kochana na změnu § 77 zákona o léčivech. Tato diametrální změna umožňuje chovatelům, na základě veterinárního předpisu, odběr léčiv přímo od distributora.

Zajímavé je, že ten stejný poslanec Jozef Kochan v čele s dalšími poslanci např. podal 26. 9. návrh na podstatné omezení kompetencí Lékařské komory, což je pro lékaře, stomatology i lékárníky nepřijatelné. Prosazuje, že Komory by měly plnit roli dobrovolné organizace, kde je ctí být členem. Se zrušením povinného členství v Komorách souhlasí (v době uzávěrky časopisu byl podle informací redakční rady tento návrh poslancem Kochanem stažen, pozn. red.).

Prezident KVL ČR, další členové představenstva spolu s ředitelem USKVBL oponovali odbornými argumenty okamžitě proti tomuto způsobu distribuce, který obchází ošetřujícího veterinárního lékaře. Vysvětlovali nepatřičnost této novely jak při vlastním jednání zdravotního výboru, tak i při jednáních s dalšími poslanci mimo zdravotní výbor, poradci a v médiích.

I přes tuto snahu návrh prošel ve 3. čtení 31. 10. ve znění nepříznivém pro veterinární praxi.

Jak dál?

Informace o chystané novele jsme do posledního okamžiku neměli k dispozici.

Je málo pravděpodobné, že bychom získali informátora z řad chovatelů, i když v Unii chovatelů skotu, pokud mne paměť neplete, působí např. náš člen kolega Osička. Patrně věděl o chystané změně, avšak neinformoval. Včasné informace v tomto směru nebyly k dispozici ani od SVS. Je možné, že na ministerstvu zemědělství o přípravě takového poslaneckého návrhu změny zákona nebylo povědomí?

Těžko. Ale k SVS se zavčas nedostalo.

Dále se nabízí otázka, proč 33 % poslanců v ODS se nedokázalo rozhodnout a vlastně jen 15 % z nich hlasovalo pro nás?

Proč 85 % poslanců KSČM podporuje zemědělský velkokapitál a čím to, že máme více zastánců v řadách ČSSD než v ODS …?!

Nevím, jak Vy, ale já budu v příštích volbách, po této zkušenosti, hlasovat pro „zelené“. Před odbornými argumenty dávají poslanci ostatních stran převážně přednost zájmům jiným …

Naším nejbližším úkolem bude i nadále odborně a slušně argumentovat v Senátu pro úplné vypuštění v § 77 odst. 1 písm. c) bod 7, resp. 8 (v době, kdy tyto řádky čtete, je již zřejmě rozhodnuto, pozn. red.).

Pak by se tento návrh měl vrátit do parlamentu. Spřízněnou duši bychom měli i nadále hledat mezi senátory a poslanci, kteří by pracovali přímo v inkriminovaných parlamentních výborech. Zkusme všichni najít styčné body i osoby. Věřím, že představenstvo každou přínosnou aktivitu v tomto smyslu podpoří, i když to bude něco stát.

Jak poslanci hlasovali, můžete zjistit na www.psp.cz

MVDr. Lubomír Borkovec