Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Používání humánních léčivých přípravků

  Informace – zprávy – výzvy

Věc:

Používání humánních léčivých přípravků

Vážení kolegové,

žádáme Vás o upozornění veterinárních lékařů k používání humánních léčivých přípravků ve veterinární praxi. Zákon o léčivech č. 378/2007 Sb., § 9 odst. l písmeno f uvádí, že při poskytování veterinární péče smí být předepisovány, vydávány nebo používány humánní léčivé přípravky registrované podle § 25. Ve vyhlášce č. 344/2008 Sb., o používání, předepisování a výdeji léčivých přípravků při poskytování veterinární péče je uvedeno, kdy a za jakých okolností je možné použít humánní léčivý přípravek u společenských nebo potravinových zvířat.

Zákon o léčivech nepovoluje používání humánních léčivých přípravků pro svou osobní potřebu nebo pro potřebu rodinných příslušníků, příbuzných a známých. Platí to pro humánní léčivé přípravky včetně biopreparátů.

Děkuji za pochopení.

 
Alfred Hera