Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Povinné čipování psů

  Časopis Zvěrokruh 5/2019
     Informace - zprávy - výzvy 

Poslední novela veterinárního zákona přinesla také poměrně zásadní změny pro chovatele psů, a to povinnost čipování všech psů s odloženou účinností od 1. 1. 2020. Tato povinnost se netýká psů, kteří byli označení tetováním před 3. červencem 2011.

Povinnost povinného čipování je provázaná s platností vakcinace proti vzteklině. Pokud tedy pes nebude k 1. 1. 2020 načipován, je z pohledu zákona pokládán za nenavakcinovaného se všemi důsledky z toho plynoucími.


Povinnost čipování je povinností chovatele, nikoli veterináře. Toto nařízení nám pro výkon praxe nepřináší žádné povinnosti nad rámec.

Mnoho veterinářů se na nás obrací s dotazy k tomuto nařízení. Proto jsme požádali SVS o odpovědi a výklady asi k nejtypičtějším otázkám a modelovým situacím, které mohou s tímto novým nařízením v praxi nastat. Pokud se chcete dozvědět více včetně problematiky registrace čipů, zvu vás ne webinář, který pro veterináře pořádá Komora veterinárních lékařů dne 29. 5. 2019 ve 20.00 hodin.

Radka Vaňousová