Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Povinnost registrace invazivních druhů – domácích mazlíčků a to konce roku 2022!

POVINNOST registrace invazivních druhů – DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ A TO KONCE ROKU 2022!

Registrujte domácí mazlíčky, pokud jde o invazní druh, které máte ve svém držení pro nekomerční účely!

Seznam a jednoduchý on line formulář naleznete na stránkách MZP. Jedná se o 30 druhů živočichů.

https://invaznidruhy.nature.cz/invazni-druhy-z-unijniho-seznamu

Mezi registrovaná zvířata patří i želva nádherná, která je u nás často chovaným druhem.

Pokud tak učiníte , můžete si uvedená zvířata ponechat ve své péči do konce jejich života za předpokladu, že:

„Klíčové je, aby majitelé živočichy z unijního seznamu nerozmnožovali, aktivně bránili jejich únikům a v žádném případě je nevypouštěli do přírody. Z uniklých jedinců invazních druhů mohou být poměrně rychle životaschopné populace, které ohrožují naše původní druhy a společenstva. Například u raka mramorovaného stačí jediná samice k tomu, aby vznikla rozsáhlá populace raků, a ta přenosem račího moru decimovala naše raky říční a kamenáče,“ ředitel odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP Jan Šíma.

Rokem 2023 se zápis pro invazivní druhy na současném unijním seznamu do registru uzavře a další držení, či chov nezaregistrovaných jedinců, bude již představovat porušení stanovených evropských nařízení.