Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Poziční dokument Unie praktických veterinárních lékařů

Poziční dokument Unie praktických veterinárních lékařů

  1. Jakékoliv vzdělání osob označovaných jako veterinární lékař musí být absolvováno nejméně po dobu pěti let ve veterinárním vzdělávacím zařízení a to ve smyslu Směrnice 2005/36/EC.

  2. Čerství absolventi musí na konci svého minimálně pětiletého studia splňovat základní požadavky na dovednosti čerstvého absolventa (“day one skills”).

  3. Jakékoliv veterinární vzdělávací zařízení v EU musí splňovat základní požadavky na veterinární vzdělávání ve smyslu Směrnice 2005/36/EC a jejích příloh.

  4. Splnění těchto požadavků musí být ověřováno externím auditem (systém vizitací a evaluací). Výsledky evaluací musí brát plně v úvahu výsledek vzdělávacího procesu, tj. dovednosti čerstvých absolventů (day one skills).

  5. Kvalifikace (absolvování vzdělávacího zařízení) podle Směrnice 2005/36/EC nedává samo o sobě právo k výkonu veterinární činnosti – toto právo je dáno kompetentní autoritou daného státu (komorou apod.).

  6. Pouze absolventi z EU veterinárních vzdělávacích zařízení, která vyhovují těmto požadavkům, jsou kvalifikováni pro uznání své kvalifikace v jiných EU členských zemích.

  7. “Dovednosti čerstvého absolventa” musí být definovány v SOP (standardní operační procedury) společné vzdělávací komise FVE/EAEVE/ EBVS.

Prokázání těchto “základních dovedností”

a) je nezbytné k potvrzení schopnosti čerstvého absolventa vstoupit do povolání ve všech běžných oblastech veterinární činnosti; a

b) je nezbytné jako základ pro další definované profesní vzdělávání v určité oblasti profesní činnosti po vstupu do praxe.

UEVP Statement on Education, Nov. 2006