Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Pozor na nepovolený chov zelenookých potkanů

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) zjistila mezi chovatelskou veřejností výskyt tzv. “zelenookých potkanů“, kteří pochází z geneticky modifikovaných jedinců a v jejich genetické informaci je prokazatelně vložený gen pro zelený fluorescenční protein (tzv. GFP – green fluorescent protein) emitující zelené zbarvení,  které je zřetelné  při osvícení UV paprsky určité vlnové délky.

Samci i samice těchto potkanů mají výrazně zeleně zbarvené zorničky. Pod UV lampou, vyzařující světlo určité vlnové délky, jsou viditelná místa, která fluoreskují světle žlutozeleně až zeleně, např. ocas, tlapky, čenich, ušní boltce a jsou patrné i skvrny na srsti. Průkaz přítomnosti tohoto vneseného genu lze provést nejen detekcí UV lampou, ale i analýzou vzorků, např. slin, srsti či trusu; pomocí PCR metody a následnou vizualizací DNA lze prokázat změnu genomu.

Podle evropské legislativy i platných českých zákonů patří tato zvířata mezi geneticky modifikované organismy a vztahují se na ně přísná regulační opatření. Tito potkani se smí chovat jen se svolením Ministerstva životního prostředí.

ČIŽP tedy upozorňuje všechny chovatele, že  chov, prodej, distribuce nebo množení těchto geneticky modifikovaných živočichů bez povolení jsou nezákonné. Každý, kdo s těmito živočichy nakládá a pomáhá k jejich šíření, se vystavuje pokutě až do výše 5 milionů korun. 

Více informací najdete na: http://www.cizp.cz/3115_Pozor-na-nepovoleny-chov-zelenookych-potkanu