Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Pozor na ptačí chřipku

  INFORMACE, ZPRÁVY, VÝZVY
Je podzim
Ve spadaných listech vlhkých rosou
nebrouzdej milá má nohou bosou.
Pravda, možná líp najdeš hříbka,
leč pozor, spíš si tě najde chřipka

Varování Státní veterinární správy ČR, že je třeba s ptačí chřipkou stále počítat, je oprávněné. Stále sledujeme situaci, vyšetřujeme volně žijící uhynulé ptáky a monitoring se samozřejmě provádí i v chovech drůbeže.

Chovatelé dobře vědí, že stále platí mimořádná veterinární opatření, která byla vydána již v roce 2007 a nebyla zrušena. Podle nich jsou povinni chovatelé, kteří chovají jako podnikatelé drůbež, hlásit své místně příslušné krajské veterinární správě významné změny zdravotního stavu chovaných ptáků. To znamená pokles v příjmu potravy o více než 20 % nebo pokles v produkci vajec o více než 5 % po dobu delší než dva dny, anebo úmrtnost vyšší než 3 % týdně.

Dále je také vhodné chovat drůbež vodní odděleně od hrabavé a bránit kontaktu s volně žijícími ptáky. To ale není nic nového. I chovy ostatních hospodářských zvířat mají být organizovány tak, aby zvířata nemohla být v kontaktu s volně žijícími živočichy. To vyplývá z veterinárního zákona.

Přesto nelze vyloučit, že může být virus aviární influenzy do chovu drůbeže zavlečen. V těchto dnech byl zjištěn virus nízce patogenní aviární influenzy u divokých kachen (jeden vzorek ze 40 byl pozitivní), a to v zařízení, které chová tyto kachny ve voliéře a jsou určeny pro vypuštění do volné přírody. U žádné z kachen nebyly zjištěny klinické příznaky. Přestože nejde o vysoce patogenní virus, vyhlašuje krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj mimořádná veterinární opatření, která se pochopitelně budou týkat jednak ohniska, jednak vymezeného území, tj. v ochranném pásmu do okruhu 1 km. To znamená, že z tohoto území nelze přepravovat drůbež do odvolání.

Jak je vidno, je podzimní období pro šíření chřipky příznivé. I v jiných státech Evropy byly v poslední době zaznamenány případy ptačí chřipky, naposledy například ve Španělsku v první dekádě měsíce října.

 
Josef Duben,
tiskový mluvčí SVS ČR
Další informace na www.svscr.cz