Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Pozvánka – jednání představenstva KVL ČR 28.01.2009

Pozvánka – jednání představenstva KVL ČR

Na základě rozhodnutí představenstva ze dne 26.11. 2008 a dohody prezidenta MVDr. Karla Daniela s ředitelem Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj MVDr. Jaroslavem Salavou se bude příští jednání představenstva konat:

ve středu 28. 1. 2009 ve 12.00 hod.

v zasedací místnosti KVS pro Jihomoravský kraj

Palackého 174, Brno

(parkování umožněno ve dvoře bývalého SVÚ)

Součástí tohoto jednání bude v době od 15.00 do 18.00 hod. “Den otevřených dveří” pro členy komory z Jihomoravského regionu.

Kromě členů představenstva KVL ČR přislíbili účast zástupci KVS pro Jihomoravský kraj a ÚSKVBL.

Navrhovaná témata k diskuzi:

– metodika ochrany zdraví na rok 2009

– vakcinace Bluetongue

– novely a kontroly lékové legislativy

Na tento “Den otevřených dveří” zveme srdečně všechny členy okresních sdružení KVL ČR Jihomoravského regionu.

Jménem představenstva KVL ČR
MVDr. Karel Daniel