Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Pozvánka na celoročníkový sjezd absolventů

  SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

P o z v á n k a

na celoročníkový sjezd absolventů

VŠV Brno 1979–1985

Termín srazu: 8. 5. 2010 v 17.00

Místo srazu: Hotel Santon – Brno, Bystrc, www.santon.cz
Ubytování a občerstvení zajištěno

nutno nahlásit min. 14 před akcí!

Registrace na e-mailu: irena.sekaninova@vetweb.cz
mob.: 724 268 766