Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Pozvánka na jednání předsedů KVL ČR

  Informace – zprávy – výzvy

Komora veterinárních lékařů ČR

Palackého 1–3, 612 42 Brno, tel/fax: 549 256 407

POZVÁNKA

na jednání předsedů KVL ČR, které se uskuteční

v sobotu 16. 3. 2013 v 10,00 hod.

ve velké posluchárně Pavilonu farmacie

VFU Brno

Palackého 1–3, 612 42 Brno

PROGRAM :

  10:00–10:30 REGISTRACE, občerstvení
1. 10:30–12:00
Zákon o Komoře 381/1991 – zadání znění a smysl změn v zákoně, připomínka záměrů vytvoření zákona z r. 1991, návrh změn
2. 12:00–13:00
OBĚD (kantýna v areálu VFU)
3. 13:00–13:15
Stav příprav na Světový veterinárníkongres v Praze (MVDr. Daniel)
4. 13:15–13:45
Administrativa OS : platby, neplatiči, státní zakázka , anketa ke způsobu voleb, seznamy pohotovostních okrese, mailing pozvánek na OS a úhrada, rozpočty OS na rok 2014, čerpání (MVDr. Hlavová, Ing. Jelínková)
5. 13:45–14:30
Vystoupení ČR a RK – připomínky k činnosti, náměty, požadavky, petpasy (MVDr. Zajíc, MVDr. Mazoch)
  14:30–15:00
PŘESTÁVKA , občerstvení
6. 15:00–16:30
Další vzdělávání, webináře, pojízdný cirkus, PR činnost, témata Tiskových konferencí (MVDr. Vaňousová, MVDr. Hošek, MVDr. Rejnek)

Diskuse bude ke každému bodu zvlášť.

POZNÁMKA k bodu 4

Na jednání bude přítomen zástupce KVS Brno.

Připravte si prosím dotazy a podněty ohledně „Státní zakázky“ a související agendy. Zástupce KVS Brno sice není oprávněný řešit jiné kraje, nicméně diskuse může být poučná pro obě strany.

 
MVDr. Jan Bernardy, Ph.D.,
prezident KVL ČR