Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Pozvánka na jednání předsedů KVL ČR

  Informace – zprávy – výzvy

Komora veterinárních lékařů ČR

Palackého 1–3, 612 42 Brno, tel/fax: 549 256 407

POZVÁNKA

na jednání předsedů KVL ČR, které se uskuteční

v sobotu 16. 3. 2013 v 10,00 hod.

ve velké posluchárně Pavilonu farmacie

VFU Brno

Palackého 1–3, 612 42 Brno

PROGRAM :

  10:00–10:30 REGISTRACE, občerstvení
1. 10:30–12:00
Zákon o Komoře 381/1991 – zadání znění a smysl změn v zákoně, připomínka záměrů vytvoření zákona z r. 1991, návrh změn
2. 12:00–13:00
OBĚD (kantýna v areálu VFU)
3. 13:00–13:15
Stav příprav na Světový veterinárníkongres v Praze (MVDr. Daniel)
4. 13:15–13:45
Administrativa OS : platby, neplatiči, státní zakázka , anketa ke způsobu voleb, seznamy pohotovostních okrese, mailing pozvánek na OS a úhrada, rozpočty OS na rok 2014, čerpání (MVDr. Hlavová, Ing. Jelínková)
5. 13:45–14:30
Vystoupení ČR a RK – připomínky k činnosti, náměty, požadavky, petpasy (MVDr. Zajíc, MVDr. Mazoch)
  14:30–15:00
PŘESTÁVKA , občerstvení
6. 15:00–16:30
Další vzdělávání, webináře, pojízdný cirkus, PR činnost, témata Tiskových konferencí (MVDr. Vaňousová, MVDr. Hošek, MVDr. Rejnek)

Diskuse bude ke každému bodu zvlášť.

POZNÁMKA k bodu 4

Na jednání bude přítomen zástupce KVS Brno.

Připravte si prosím dotazy a podněty ohledně „Státní zakázky“ a související agendy. Zástupce KVS Brno sice není oprávněný řešit jiné kraje, nicméně diskuse může být poučná pro obě strany.

 
MVDr. Jan Bernardy, Ph.D.,
prezident KVL ČR
Komora veterinárních lékařů České republiky