Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Pozvánka na “Plzeňský pohodový veterinární ples”

Vážení přátelé,

V roce 2007 tomu bude 16 let, kdy se cesty veterinárních lékařů v České a Slovenské federativní republice rozdělily. Menší část veterinárních odborníků zůstala nadále v organizacích vykonávajících státní správu v oblasti veterinární péče. Větší část vstoupila na tenký a nebezpečný led soukromého podnikání.

Opustili pravidelný rytmus služeb ve veterinárních střediscích a na veterinárních správách a uspokojovali požadavky svých klientů od “nevidím do nevidím”. V návaznosti na svých schopnostech a specializacích vytvořili veterinární obvody “Heriotovského typu” s pravidelnou pracovní dobou začínající východem slunce a končící západem slunce, od léta do léta bez nároku na dovolenou a plánovaný odpočinek. Ve velkých městech vyrostly veterinární kliniky a ordinace na světové úrovni. Odvážnější z nás úspěšně zprivatizovali a modernizovali veterinární laboratoře, potravinářské podniky, farmaceutické firmy a vytvořili prosperující distribuční farmaceutické firmy v návaznosti na požadavcích veterinárního trhu. To s sebou přineslo bohužel i přerušení kontaktů mezi námi. Mnoho z nás nostalgicky vzpomíná na příjemné chvilky strávené ve veterinárních střediscích, odborových rekreacích a večírcích.

Rádi bychom proto umožnili všem bývalým i současným veterinárním pracovníkům našeho plzeňského regionu na společně prožité chvíle zavzpomínat v příjemném prostředí kulturní světové pamětihodnosti města Plzně – Plzeňském pivovaru únorovou sobotu dne 17. 2. 2007 na “Plzeňském pohodovém veterinárním plesu”. Příjemnou taneční atmosféru vytvoří taneční orchestr P-BAND Vlastimila Pelce.

V naší republice se stává dobrým zvykem podporovat na společenských akcích charitativní účely, a proto se rozhodli pořadatelé plesu spojit Plzeňský pohodový veterinární ples s podporou organizace HAIMA Plzeň-Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby dětského hematoonkologického oddělení Fakultní nemocnice v Plzni. Organizační výbor plesu věří, že veterinární lékaři svojí účastí podpoří dobrou věc.

Cena vstupenky v předprodeji bude činit 400 Kč včetně DPH (v ceně vstupenky večeře a chutné občerstvení)

Rezervace vstupenek na adrese: http://farao.eu

Telefonická rezervace vstupenek: 602 108 827 (16-19 hodin)

Faxová rezervace vstupenek: 377 420 915

Bližší informace: med.vet@volny.cz

Využijte jedinečnou příležitost pro prezentaci svého veterinárního pracoviště formou odkoupení vstupenek pro vaše vážené klienty a v poklidné atmosfeře pohodového plesu se s nimi pobavit.