Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Pozvánka na Sněm

Vážení kolegové,

letošní – již XV. sněm Komory veterinárních lékařů ČR se uskuteční v sobotu 14. října v pražském Kongresovém centru (bývalý Palác kultury).

Bude pravděpodobně odlišný od těch předchozích. Odvine se totiž paralelně s dalšími významnými akcemi české i mezinárodní praktické veterinární profese: zároveň s ním totiž proběhne i Kongres Světové asociace veterinárních lékařů malých zvířat (WSAVA), Kongres Evropské federace asociací veterinárních lékařů malých zvířat (FECAVA) a Výroční konference České asociace veterinárních lékařů malých zvířat (ČAVLMZ).

Rozhodnutím uspořádat komorový sněm paralelně s rozsáhlým mezinárodním sympóziem chce představenstvo Komory vyslovit ocenění té části české veterinární profese, která se sdružila v ČAVLMZ, a která prodělala v posledním desetiletí neuvěřitelný rozvoj. Je dokonce schopna zhostit se pořádání odborného kongresu obrovského rozsahu a celosvětového významu. Zúčastní se jej na tři tisíce lidí naší profese z celého světa. Odborné akce Kongresu WSAVA vesměs vyžadovaly registraci předem a nejsou pro účastníky nijak levnou záležitostí.

Během sobotního dopoledne pořádá KVL ČR (před vlastním sněmem) seminář na téma “Poslední novinky veterinární lékové legislativy”. Členové Komory – účastníci XV. sněmu – budou mít dále volný vstup do prostor komerčních expozic Kongresu WSAVA. Budou rovněž vítáni na ceremoniálu slavnostního ukončení Kongresu v sobotu odpoledne, po ukončení sněmu Komory.

Jednání XV. sněmu KVL ČR zahájíme v Kongresovém centru ve 12 hodin, přestávka na občerstvení přijde po ukončení oficiální úvodní části.

XV. sněm Komory se bude bezpochyby svým pojetím odlišovat od vesměs “komornějších” sněmů předchozích. Věřím, že i skladba účastníků se (jako každým rokem) maličko obmění, rád bych věřil, že se případně i rozšíří. Doufám rovněž, že část kolegů, která přijede na vzdělávací akce Výroční konference ČAVLMZ, se alespoň jednou přijde podívat třeba jen na část sněmu své mateřské profesní organizace. A snad ti kolegové, kteří přijeli na sněm Komory, neuváznou natrvalo u lákadel firemních stánků v prostorách komerční expozice.

V každém případě přijměte prosím moje srdečné pozvání na XV. sněm Komory veterinárních lékařů ČR 14. října v Praze.

MVDr. Karel Daniel
prezident KVL ČR