Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Pozvánka OS KVL Louny

  Časopis Zvěrokruh 4/2019
     Z činnosti komory


P O Z V Á N K A

Okresní sdružení KVL Louny ve spolupráci s OÚ Mutějovice a SDH Lhota pod Džbánem, okr. Rakovník, zvou na odhalení pamětní desky spoluzakladatele Vysoké školy zvěrolékařské v Brně a Komory čsl. zvěrolékařů pana MVGr. Roberta MRÁZE-MARKA do Lhoty pod Džbánem v neděli 19. 5. 2019 ve 14 hod. u příležitosti

100. VÝROČÍ

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ.

Program:

1. Úvodní slovo, uvítání hostů
2. Životopis Roberta Mráze-Marka
3. Profesní zásluhy a dílo
4. Krátké hudební vystoupení
5. Odhalení desky
6. Diskuse podle zájmu
7. Poděkování účastníkům

Za organizační výbor Okresního sdružení KVL Louny MVDr. M.Švestka