Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Pracovní víkend v Přerově?

Pracovní víkend v Přerově?

XVI. SNĚM

Jelikož nemáme redaktora, musím se opět já pokusit napsat nějaké postřehy ze sněmu.

V sobotu 20. 10. 2007 se konal XVI.Sněm Komory veterinárních lékařů ČR. Tentokrát jsme se sjeli do Přerova do hotelu JANA. Podle mého názoru byl hotel vybrán velmi dobře, pěkné prostředí, dobré jídlo, dostatek pití, útulné pokoje. Kdo nepřijel, přišel o velmi příjemný víkend.

Letošní novinkou byl i on-line přenos sněmu, který mohl kdokoliv sledovat na webových stránkách Komory. I když si nejsem jista, že se našlo dost takových, kteří vydrželi sedět od 13hod do 19:40 hod u počítače a dívat se. Ale od začátku. V sobotu už od ranních hodin probíhala registrace jednotlivých členů, při níž jsme obdrželi igelitku s materiály pro sněm a upomínkovými předměty, tričko a ručník případně deštník s komorovým logem.

V prvním patře jsme si mohli prohlédnout prezentaci vystavujících firem. Od devíti hodin probíhal paraklinický seminář na téma slušný a vstřícný veterinář. První přednášející PhDr. Bollfová pohovořila o tom jak na problematického pacienta z hlediska psychologie, dále promluvil Dr. Tlučhoř, Hošek a další o etice mezi veterináři a pak a o způsobech chování a jednání s klienty.

Mezi 12 a 13 hodinou se v restauraci podával oběd a mezi tímto časem se registrovali ještě další lékaři. Krátce po 13hodině předstoupil prezident komory MVDr. Karel Daniel, aby celý sněm zahájil a přivítal hosty.

Poté předal slovo moderátorům sněmu Dr. Borkovcovi a Dr. Matušinovi. Následovaly krátké příspěvky MVDr.Mileny Vicenové, velvyslankyně ČR při EU, rektora Prof.MVDr.Vladimíra Večerka,CSc., ředitele státní veterinární správy MVDr. Milana Maleny, Ph.D., dále projev ředitele Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Prof.MVDr. Alfréda Hery, CSc., slovenského prezidenta komory MVDr. Ladislava Stodoly, krátce pohovořil Ing. Jindřich Šnejdrle jako zástupce Agrární komory samozřejmě na téma novela Zákona o léku.

Výsledkem jeho projevu byla dohoda KVL a AK o vzájemné spolupráci a snaze hledat kompromisní řešení.

Na závěr vystoupil ještě prezident ČMKU MVDr. Lubomír Široký a Ing.Martin Sedláček, majitel firmy Proffi Press s.r.o., současný nakladatel nejen časopisu Zvěrokruh.

Po vystoupení čestných hostů nám mandátová komise sdělila počet zúčastněných 138 a počet platných hlasů 161! Takže rekordní návštěvnost opět nebyla, ale zaznamenala jsem v řadách veterinářů větší počet mladších kolegů než v minulých letech, takže se začíná blýskat na lepší časy?

Uvidíme jak to půjde dál. Návrhy na doplnění jednacího řádu nebyly žádné a tak jsme přešli ke zprávě volební komise, kterou v odlehčeném duchu přednesl předseda MVDr. Michal Vítek. Po diskusi o průběhu korespondenčních voleb a chybách s tím spojených byla schválena právoplatnost voleb a byli jsme seznámeni s výsledky voleb do orgánů KVL ČR.

Krátce před třetí hodinou jsme zvolili novou volební komisi a byla vyhlášena přestávka. Přestávka se poněkud protáhla z důvodu dlouhé fronty u jediného automatu na kávu a tak jsme pokračovali s malým zpožděním.

Po občerstvení nás čekalo seznámení se zprávami prezidenta, revizní komise, čestné rady a jednotlivých pracovních komisí. Se zprávami o činnosti jsme se mohli seznámit v časopise a tak byly vypíchnuty pouze nejdůležitější body a diskuse se nechávala až ke konci sněmu. Pan prezident nás seznámil se statistikou. Kolik členů komory máme nyní nebo s jakou účastí navštěvovali jednotliví členové představenstvo. Tyto informace se vám pokusíme zajistit do příštího čísla. Revizní komise vypíchla opět počty stížností majitelů na veterináře, ale i na stížnosti veterinářů mezi sebou.

Od ekonomické komise jsme se dozvěděli, že hospodaříme s rezervou a čerpáme cca na 75%, kéž by se mi to dařilo i doma.

Pak už začalo předkládání změn řádů, tak jak jste je měli možnost číst v předchozích číslech našeho časopisu. Většina předložených návrhů byla schválena, což můžete zjistit z usnesení sněmu.

Zvláště chci upozornit na schválení řádu pro registraci petpasů. Pozor, je závazný již od chvíle schválení. Takže nyní jsme za plnění povinností při vystavování pasů odpovědni nejen Státní veterinární správě, která nás k této činnosti zmocnila, ale i Komoře, která nám zajišťuje a vede evidenci.

Z důvodu mnoha diskusních příspěvků byl Sněm ukončen s jeden a půl hodinovým zpožděním. Večer pokračoval bohatým rautem se zábavou za doprovodu živé kapely. Veselilo se náramně a mnoho z nás končilo až v pozdních nočních nebo spíše v brzkých ranních hodinách. I přes drobné zádrhely typu jeden automat na kávu nelze než pochválit sněmovní výbor i sekretariát za velmi dobrou organizaci. Myslím, že nejen moje hodnocení je kladné, ačkoliv byl celý víkend dost náročný a deficit spánku budu teď dlouho dohánět.

S pozdravem, ne/oblíbená Jana Součková