Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Prázdniny po veterinářsku

Prázdniny po veterinářsku

Na zvýšení praktické zdatnosti absolventů se pracuje

Praktické dovednosti čerstvých absolventů obou fakult (nikoliv teoretické znalosti) jsou z pohledu terénního vet. lékaře méně dostačující. Shodli se na tom zástupci představenstva KVL ČR (Hošek, Kyllar, Daniel), s vrcholnými představiteli VFU (Večerek, Pavlata, Vorlová, Treu) při jednání na sekretariátě Komory 26. června. Účastníci schůzky podniknou kroky k odstranění nedostatků.

1. KVL vymezí přes prázdniny minima praktických dovedností nutných u čerstvého absolventa opouštějícího VFU (day one skills); a to v oblastech = přežvýkavci = prasata = drůbež = psi & kočky = koně = exoti, plazi a drobní savci.

Schůzka se zástupci obou fakult na toto téma proběhne na přelomu října a listopadu 2006.

2. Komora znovelizuje seznam praxí, které jsou schopny a ochotny přijmout studentky (studenty) pátého a šestého ročníku obou fakult na ”praxi”.

Je zapotřebí asi 150 kolegů s aktuálním zájmem a souhlasem ”vzít studentku (studenta) na praxi”.

3. Obě fakulty VFU zahrnou do svých komisí pro úpravu curricula členy nominované představenstvem KVL.

4. Zástupci praktických veterinárních lékařů budou nadále nominováni jako přísedící při státních závěrečných.

O bakalářích budeme vyjednávat

Bakalářské studium na FVL nebude zahájeno v podzimním semestru 2006. Pokud se FVL přikloní k rozhodnutí tento program zahájit na podzim 2007, nebude to s největší pravděpodobností program akademický (první tři ročníky běžného studia na FVL), ale technický s definovanou náplní. Stanoviska KVL a VFU nejsou v této oblasti shodná. Další jednání v této věci bylo navrženo na přelom října a listopadu 2006. ”Prohlášení” schválené představenstvem KVL (viz str. 5) Komora zašle formálně na FVL VFU, MŠMT, MZe, SVS, Zemědělskému výboru PSP a některým dalším kontaktním osobám, anglický překlad přijde také Janu Vaartenovi z FVE a kontaktním osobám v jednotlivých státech.

MVDr. Karel Daniel