Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Přednáška otitis externa a pyodermie

  Z REDAKČNÍ POŠTY

 

V pátek 27. 2. 2009 se na Klinice malých zvířat VFU v Brně konal dermatologický seminář organizovaný ve spolupráci KVL ČR a firmy Werfft, s.r.o., na téma otitis externa a pyodermie psů a koček.
Přednášejí byla charismatická doktorka Chiara Noli, předsedkyně italské veterinární dermatologické asociace, která velmi ochotně přijala pozvání do České republiky na své cestě z Vídně do Bratislavy.

 

 

Ačkoliv se přednáška konala v pátek odpoledne, počet účastníků se blížil stu. Pozvání přijala také MVDr. Ľubica Nečasová z Prahy, která velmi dobře a neúnavně překládala v průběhu obou částí přednášky.

V první části se doktorka Chiara Noli věnovala problematice otitis externa a otitis media. Vysvětlila etiologii, klinické příznaky, správný postup při vyšetřování pacienta, diagnostiku a možnosti terapie zánětů uší včetně terapie při perforaci bubínku. Zdůrazňovala např. nezbytnost důkladného předaplikačního vyčištění a vysušení zvukovodu pro pozitivní výsledek následující terapie. Zajímavé byly záběry pořízené při vyšetřování zvukovodu endoskopem.

Druhá část byla věnována etiologii, klinickým příznakům, diferenciální diagnostice a terapii pyodermií. Zaujala nás zejména část zabývající se diferenciální diagnostikou pomocí cytologických nálezů, doprovázená také množstvím snímků mikroskopických nálezů.

Zdůraznila v rámci terapie význam použití chlohexidinových preparátů jak v léčbě povrchové a superficiální pyodermie, tak i u otitis externa.

Přednáška byla pojata velmi prakticky a názorně, doprovázená byla četnou kazuistikou. Po každé z těchto částí následovala čilá diskuse, dokazující aktuálnost a zájem posluchačů o problematiku.

Po ukončení přednášek se rozezněla halou před poslouchárnou cimbálová muzika. Naší italské kolegyni se velice líbila a svěřila se, že takovou hudbu ještě nikdy neslyšela. Organizátoři pro účastníky přednášky připravili bohatý raut s ochutnávkou skvělých moravských vín.

Kdo neřídil, měl možnost si pochutnat na dobrém víně za průvodu tónů moravské muziky.

Byla to po všech stránkách vydařená akce a když jsme opouštěli areál školy, do vrnění motoru nám na rozloučenou hrála cimbálová muzika.

 

 

 
MVDr. Lucie Bystroňová