Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Představenstvo hlasovalo tajně

Představenstvo hlasovalo tajně

Vybralo nakladatele a začalo s přípravou voleb

Na prvním zasedání představenstva v tomto roce dne 7. 2. 2007 jsme si po krátkém úvodu a obvyklých náležitostech vyslechli zprávu prezidenta. Protože stejně jako již celý minulý rok jsme dostávali e-mailovou poštou zápisy z jednotlivých jednání, kterých se prezident zúčastňoval, mohli jsme konstatovat, že se během posledních dvou měsíců neudálo nic extra závažného. Takže jsme mohli zprávu prezidenta vzít na vědomí a odsouhlasit.

Následovala zpráva revizní komise, která opakovaně poukazuje na neúplnou dokumentaci veterinárních záznamů od privátních lékařů a tím i zbytečné protahování a opakování jednotlivých stížností. Zprávy “revizky” i čestné rady jsme taktéž vzali na vědomí a mohli se pustit do rozboru činnosti našich komisí.

O penězích v první řadě

Z ekonomické komise stojí za zmínku převedení našich komorových úspor na termínovaný vklad v privátním úvěrovém družstvu. V tomto duchu byl prezident pověřen dalším jednáním a finalizací smlouvy. Vyřadili jsme nedobytnou pohledávku za lenost nezodpovědných kolegů, kteří nezaplatili za registraci jimi čipovaných zvířat či vystavených pasů ve výši 4000 Kč.

O starý opotřebovaný majetek se tentokrát v dražbě nikdo neucházel, byly to prý již jen staré “šunty”.

Následovala zpráva redakční rady. Nejprve jsme odhlasovali odměnu pro redaktorku Hobstovou za minulý rok, neboť si myslíme, že má významný podíl na zvýšené čtivosti našeho komorového plátku. Plátku říkám proto, že nás občas někteří napadají, že z něj děláme bulvár.

Výběr byl choulostivý

Zase jsme se museli věnovat výběru nového nakladatele. Původně vybraná firma ATOZ si totiž svoji spolupráci s námi rozmyslela, a tak jsme usoudili, že než podepsat pro nás nevýhodnou smlouvu, tak raději budeme vybírat dál.

Rozhodovali jsme tedy mezi firmou Profi Press, dosavadní firmou Amaprint a návrhem kolegy Petra Matušiny, který se chtěl ujmout vydávání časopisu na ”vlastní triko”. Velmi mě mrzí, že prezident chtěl hlasovat tajně.

Sešlo se devět hlasů pro Profi Press. Byla to nadpoloviční většina, a tak návrh prošel.

Myslím si, že členové představenstva by měli být schopni říkat své názory veřejně a neschovávat se za tajné hlasování při tak významném rozhodování. Ale asi jsem ještě naivní. Ne každý si zřejmě za vlastním názorem stojí a nestydí se za něj. Zvolili jsme firmu Profi Press Ing. Sedláčka.

Doufejme jen, že to byla správná volba, když tato vlivná firma, vydávající Veterinářství a mnoho dalších zemědělských periodik, získala oněch potřebných 9 hlasů.

Vzdělávání zatraktivnilo

Zjišťuji, že mne trochu ubíjí, když se v představenstvu řeší věci pořád znovu dokola. Je to možná dáno i tím, že každé dva roky zasedá představenstvo opět v úplně novém složení a začíná se

o mnoha již probíraných otázkách jednat od začátku. To se týká právě následující zprávy vzdělávací komise, která byla i trochu obšírnější. Začíná být kolem vzdělávání více a více práce, a tak byly v rámci komisí rozděleny pravomoci. Chystají se další odborné semináře z nichž nejbližší je 3. 3. 2007 a tímto vás na něj srdečně zvu a doufám, že opět z pléna uslyšíme i spokojené komentáře. Tímto děkuji Dr. Kateřině Novozámské za její upřímný názor, zveřejněný v předminulém čísle časopisu.

Členy zahraniční komise jsme opět vyslali na jednotlivé zahraniční akce, kde nás budou, snad dobře, reprezentovat. Vyslechli jsme si přípravy na WVA, který bychom chtěli v roce 2013 pořádat. Proto jsme si vyslechli zástupce firmy Guarant Dr. Sekyru, který nabídl organizaci celé této akce.

Tajemník Mgr. Rexa informoval o činnosti sekretariátu a rekonstrukci kancelářských prostor včetně nové malé zasedačky, vyslechli jsme opět poznámky o vývoji kauzy SANO.

Vybírali jsme místo pro letošní sněm, vybírali a vybírali, až ze čtyř zájemců – lázně Třeboň, zámek Zbiroh, hotel Praha a hotel Jana v Přerově – vybrali. Sněm v roce 2007 by se měl uskutečnit v hotelu Jana v Přerově! Měl by probíhat 19. – 20. 10. 2007 a měl by být i s exkluzivním doprovodným programem, to znamená kulturní vyžití pro partnery, ale i nějaký menší odborný seminářek.

Nové volby

Dalším bodem jednání byly volby. Jednání se zúčastnila Dr. Novozámská v roli členky volební komise. Odsouhlasili jsme opět volby korespondenční a navrhli časový harmonogram. Ten schvaluje a vyhlašuje volební komise osobně, zveřejňujeme jej samostatně. (k tématu voleb viz komentář na str 5)

V bodě různé jsme zhodnotili plnění koncepčních priorit pro rok 2007.

V poslední době kladně hodnotím to, že pověření lidé pečlivě a nadějně zpracovávají koncepci vzdělávání. Je dobré, že názory získáváme i od čerstvých absolventů, když vy, kteří jste již v “terénu”, stále mlčíte. Od kolegy Dr. Kyllara jsem obdržela velmi zajímavý text, názor studentů na výuku, a rozhodli jsme se, že ho společně připravíme ke zveřejnění v některém z dalších čísel časopisu.

Smlouva s toxikologií

Schůze posledního představenstva se zúčastnil jako host pan Jaroslav Novák, předseda Společnosti veterinárních techniků, prodiskutovali jsme s ním postup další spolupráce.

Pak jsme opět rozdělili komorové sponzorské dary parkurovému skákání, tenisovému turnaji a něco i pro odborný seminář Blue tonque, který by měl být pořádaný 13. 4. 2007.

A abyste nepřišli zkrátka: na závěr jsme odhlasovali smlouvu s toxikologickou laboratoří Praha o poskytování informací soukromým veterinárním lékařům – členům Komory za paušální roční poplatek 20 000 Kč hrazený Komorou. O tom se dočtete podrobněji po podepsání smlouvy.

Pak už jen následovala cesta domů a úvaha nad tím, jak vám to napsat, aby to bylo trochu čtivé.

Vaše dopisovatelka
MVDr. Jana Dvořáková-Součková