Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Představenstvo mimořádně v pátek

Představenstvo mimořádně v pátek

Naše únorové jednání představenstva jsme z původně plánované středy museli přesunout na pátek z důvodu právě konaných informativních komorových seminářů. I přesto, že to byl pátek, byla účast poměrně hojná.

Na druhé straně, a po pravdě řečeno, po pěti hodinách sezení nevidím ani jeden plodný výstup. Program byl sice dlouhý, ale průběh jednání byl stejný jako vždy. Zpráva prezidenta je složená z jednotlivých e-mailů chodících během celého měsíce, většina veškerého dění je kolem zákona o léku a řešení, jak z něho ven. Opět se pohovořilo o bluetongue, při společném jednání prezidenta a SVS se pokusí doktor Daniel navrhnout slušnou částku pro soukromé veterinární lékaře, kteří se budou podílet na plošné vakcinaci přežvýkavců.

Jednání byl přítomen předseda čestné rady pan MVDr. Andreas. Byla projednávána možnost poskytování údajů o usneseních čestné rady na VFU Brno. Jde o to, že máme seznam kolegů, kteří jsou ochotni poskytnout praxi pro studenty šestých ročníků, kteří ji potřebují jako součást státnicového bloku. A mohlo by se stát, že některý z kolegů ze seznamu by mohl být příliš často projednáván čestnou radou, že pochybil, tudíž by dával špatný příklad nové generaci veterinářů, a tak by byl vyškrtnut jako nevyhovující.

Já, když jsem si v šestém ročníku sháněla veterináře, byla jsem ráda, že jsem vůbec našla někoho ochotného mě něco skutečně naučit. Vzpomínám na to, jak jsem mohla poprvé zašít kůži či kanylovat psa, protože ze školy jsem to znala jen z knih a hromadných demonstrací. Takže, děkujme ochotným veterinářům a neházejme jim klacky pod nohy. Další problém je smluvní vztah mezi veterinárním lékařem poskytujícím praxi a VFU. Protože pustíme-li studenta do praxe, musíme předcházet jistým pohromám. Neplatí to pochopitelně jen pro praxe ve velkochovech, kde by případná chyba mohla být likvidační i pro chov. Stejně tak je oprávněná obava o přebrání klientely.

Opět jsme zkontrolovali plnění úkolů a upravili úkoly další, například shromažďování legislativních změn legislativní komisí a vydání CD plného právních předpisů, časově to bude asi kolem sněmu, záleží na tom, jak brzy se rozhoupou v parlamentu a na jednotlivých ministerstvech.

Jak už jsem psala v minulém příspěvku, musíme se jako soukromí veterináři více medializovat, a tak jsme pro tento rok vybrali téma Veterinární lékař – ochránce veřejného zdraví a welfare zvířat. Snažme se všichni ve vlastním zájmu působit v tomto duchu na veřejnost. Snad nám to pomůže k lepší prestiži ve společnosti.

Rozhodli jsme také, že XVII. sněm KVL ČR se bude konat v termínu od 10. do 12. 10. 2008, tentokrát v hotelu Jezerka na Seči. Přijede nás víc než sto?

Na pozvání prezidenta byli dalšími hosty Ing. Potůček, zástupce firmy Medisoft a MVDr. Vítězslav Raška, který má nějaké potíže s evidencí pasů a chtěl by, aby je tato firma řešila. Vyslechli jsme si tedy nabídku ve věci evidence čipů a petpasů. Dospěli jsme zatím k rozhodnutí nemíchat povinnosti s komerčními aktivitami firem a řešit problémy vlastními silami. Proto byl opakovaně odpovědnou osobou potvrzen MVDr. Matušina.

V bodě různém už jsme jen opět rozdělili nějaké finanční příspěvky, vydražili vyřazené židle a poté se vydali domů. Mám za to, že bychom měli začít řešit věci do hloubky a ne jen brát na vědomí zprávy, které nám chodí e-mailem, neříkat, že nemůžeme nic dělat, ale pokusit se hledat konkrétní řešení, ať už jde o vzdělávání či stálý problém hygieniků vstupujících do praxe, pokusit se více dělat pro veterináře malých praxí. Ano, zákon o léku je důležitý a uvolnění léčiv chovatelům mne jako veterináře uráží, i když chápu, že bezprostředně se to ne každého týká.

Vyzývám znovu kolegy, které trápí nějaký problém, aby se jen telefonicky neobraceli na členy představenstva, ale v písemné formě uvedli svůj návrh či výzvu, čím by se představenstvo mělo zabývat.

MVDr. Jana Součková