Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Představujeme představenstvo – MVDr. Luboš Hošek

  SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Euro PR
Luboš Hošek – Kamarád do deště

… nepochybně až příliš živý muž v objetí Mrtvého moře

 

Mám takový hloupý zvyk přilepit každému, koho znám, nějakou nálepku. S doktorem Lubošem Hoškem se již pár let potkáváme, ale nic příhodného mě nenapadlo. Až když mně teklo do bot, neměl jsem předem naplánovaný rozhovor a do uzávěrky chyběly hodiny…

Poprosil jsem doktora Hoška a on mi vyhověl. A pak jsem uviděl tu fotografi i s tandemovým seskokem … a najednou mě to napadlo – kamarád do deště. Nazval jsem tak tenhle rozhovor a jsem si skoro jist, že právě takhle ho vidí rodina, kamarádi i kolegové, se kterými přijde častěji do styku.

Pane doktore, začneme jako obvykle. Někomu dají veterinářství už sudičky do kolébky a někdo se k němu dostane úplnou náhodou, jak to tak mnohdy v životě bývá. A jak to bylo s vámi. Jaké jste měl dětství a co vás táhlo ke zvířatům?

Ač pocházím z malého městečka, možná větší vesnice a můj otec byl zootechnik, mým snem byla pediatrie, pro kterou žila moje teta, ve své době velmi uznávaná lékařka. Ale mládí probíhalo normálně vesnicky, s králíky, slepicemi a především prvním psem. V patnácti přišlo nejen dilema, na jakou další školu jít, ale zároveň touha odejít z domu a ukázat všem, že jsem velký a samostatný kluk. Volba padla na SZTŠ-OV v Kroměříži. A tam, v hanáckých Aténách, jsme se naučili a stíhali všechno – diskotéky, hospody, všechny sporty, první lásky i první máje, fi lmové kluby i koketování s uměleckou fotografi í, spartakiádu i chmelové brigády.

Jen málo profesí může říci, že všichni jejich kolegyně a kolegové bez ohledu na věk jsou jejich spolužáci, protože takřka všichni studovali na jedné alma mater. Takže i příběh vašich studií bude jistě zajímavou trochou obilí ze stejného mlýna. Ostatně, když už jsme u těch kolegyň …

V roce 1977, kdy jsem maturoval, bylo skoro nemožné jít z odborné střední školy na jinou vysokou, než pokračovat v tom, co již člověk studoval, a tím se mi zavřely dveře na medicínu a již v mládí vysněnou pediatrii a já skončil na veterině. Jeden rok jsem si vyzkoušel normální práci v nulťáku na porodnické klinice školy a poté krásných dalších pět a půl roků na vysoké.

Ostatně, když už jsme u těch kolegyň … V době mých studií jsme měli ve skupině tři dívky, ty jsme si hýčkali jako princezny a ony, se šarmem sobě vlastním, obrušovaly naše někdy příliš hrubé chování. A naši zatvrzelou představu, že veterinář musí být tvrďák, nebraly vůbec, ale vůbec vážně.

 

… Vietnam. Tržnice v nedohlednu, ale ta země – nádhera

Nyní se ten poměr otočil a tak někdy přemýšlím a lehce závidím, co asi dnes učí slečny studentky své kolegy. Tehdy ale nebyly problémy s fi xací zvířat, neřešili jsme ani alergie, ani ekzémy, jen jsme se snažili být od prváku na klinikách. Ale to platí, doufám, i dnes, že kdo chce pracovat, vždy se k práci dostane.

Takže žádné veselé historky ze studií z vás nedostanu?

I vysoká škola byla další etapou mého útěku z domova, takže jsem záhy zpřetrhal rodičovská pouta a začal žít a bydlet se svojí budoucí ženou. Ženil jsem se už v druhém ročníku (ne, opravdu jsem nemusel) a promoval s patnáctiměsíčním synem. A dcera byla jen lehce zpožděným, obřím dárkem k ukončení studia.

… tandemový seskok. Kdo nikdy “nepadal”, tomu to nelze vysvětlit

 

Tak to byl krásný dárek, pak však přišla vojna, která sice není kojná, ale podle některých dělá z chlapců chlapy.

Ale když je člověk ženatý a má dvě děti, tak to už není vůbec žádná sranda. Snad ještě pro toho vojáka, ale pro manželku?

Jako absolvent jsem nastoupil k strážní jednotce. O odbornou práci jsem pochopitelně ani nezavadil, zato jsem se za pochodu musel naučit vycházet s vojáky jak pod sebou, tak nad sebou, chytrými i hloupými a mohu vám říct, že to byla škola. Vzorky, pravidelně odebírané ze skladů, jsme však vozili do Hlučína přes Brno a já tak měl příležitost pokaždé navštívit rodinu.

Člověk ještě nepřišel do praxe a už je, jak se s velkou nadsázkou říká „mládí pryč a do důchodu daleko“. A jak jste po vojně začínal vy?

Po vojně byla volba jasná – po předchozím ročním pobytu jsem pokračoval na porodnické klinice Veterinární univerzity, pracoval ve studentském kroužku a provedl tam i pár drobných prací. Nastoupil jsem tedy studijní pobyt, díky „skvělému“ kádrovému profi lu jsem však měl slíbeno, že tady sice mohu pracovat do skonání světa, ale nesmím zatoužit po pedagogické kariéře. A tak jsme jezdili po vyšetřování krve a vesele transplantovali embrya a občas ošetřili i psa a kočku.

Ale potom čas oponou trhnul, zvonili jsme klíči a halili se do sametu.

No samozřejmě samet, to bylo docela zajímavé období mého života. Záhy jsme, se současným rektorem a jeho tehdy nesoučasnou ženou, chystali stanovy nových studentských samospráv. Slova se ale záhy ujali soudruzi bývalí, dřívější a ještě dřívější (odsunovali se navzájem v letech šedesátých a sedmdesátých) a jali se směle budovat mladou a lepší školu. Když jsem k tomu přidal mé nepříliš velké vědecké ambice i schopnosti a počínající privatizaci, už mne nic na škole nedrželo. Záhy jsem odešel a v roce 1992 jsme s kolegou Radkem Kašparem otevřeli naši první privátní praxi. Střídání příležitostí, míst i kolegů vyústilo v roce 1996 v založení samostatné kliniky pro malá zvířata, kterou, s jedním stěhováním, provozuji dodnes.

Tak mám takový pocit, že na léta, strávená na škole, vzpomínáte bez nostalgie.

Možná máte pravdu. Ale jak jste sám řekl, my veterináři, se se svou „alma mater“ budeme, chtě nechtě, potkávat celý život. I když už jsem ze školy dávno pryč, tak obě mé děti dělají právě tam postgraduál (i když syn pouze genetický na farmacii). A moje žena nad námi všemi drží obrovský deštník rodinného zázemí, krmíce jak nás, tak naši domácí havěť.

Vždyť i Komora má své sídlo na univerzitě a současný rektor je bývalý spolustudent, tak jakápak nostalgie.

Ale ať už člověk dělá cokoliv, jedno zvíře ho provází celý život. Když už nemá koně, má alespoň koníčky. Jaké jsou ty vaše?

Koníčky – někdy si říkám, že bych měl začít pěstovat nějakou větší neřest. Zatím pěstuji spíše ty malé. Pořídili jsme si zahradu s chatou a tam se vyžívám v zahradních stavbách, jako jsou stavby dřevníků, solární ohřev vody či celé chaty, biočistička… Aby toho nebylo málo, tak jsme před třemi lety postavili dům a zadlužili se až do hlubokého důchodu. Po večerech občas chodím na volejbálek či nohejbal, jezdím na kole, po městě i lese a cestuji s kamarády, jak jen zůstane troška času.

Víte, pane doktore, když si tak prohlížím fotografi e, které budou ilustrovat tenhle článek, vybaví se mi spíš Hanzelka se Zikmundem než postava z Čapkova Zahradníkova roku.

Ale cestování je můj kůň a vy jste se ptal na koníčky.

Dobrá, dobrá, ty snímky jsou opravdu super, ale vrátíme se k tématu. Komora veterinárních lékařů. Ze zkušeností s vašimi kolegy už vím, že je to téma na několik večerů. Někteří na Komoru nadávají, někteří ji považují za zbytečnou, jiní se domnívají, že pro veterinární stav by mohla dělat víc a někteří chtějí zjistit, jak to vlastně je a začnou se pro Komoru angažovat. Tohle je zjevně i váš případ.

 

… Kdysi také naše, dnes v cizině. Ale Tatrám to na kráse neubralo

S Komorou to bylo jako s revolucí na škole – nikdy jsem nesnášel řeči u piva, jak by se něco mohlo dělat lépe. Práce na Komoře mne fascinovala především obrovskou nezávislostí – mohu prezentovat svoje názory, aniž by to ohrozilo moji existenci či postavení mojí rodiny. Nic nemůžu ztratit, vždy jen získat. Tato svoboda projevu je největší devizou současnosti, za ni jsem ochoten spoustu nešvarů zcela ignorovat. Viděl jsem obrovskou příležitost v zavedení systému ve vzdělávání, ve zvýšení prestiže profese skrze diferenciaci a faktické oddělení schopných od méně schopných. To se bohužel podařilo jen z části, ale to už je úděl demokracie. Svoji pravdu si každý musí svobodně obhájit.

Co vás na práci pro Komoru uspokojuje a co právě naopak?

Ta práce mě uspokojuje, i když se, pochopitelně, všechno nepodaří. Člověk si uvědomí, že i o sebegeniálnějších myšlenkách musí přesvědčit čtyři lidi v Komisi, 16 lidí v představenstvu anebo 200 lidí na sněmu. Pak najednou zjistí, že život není černobílý, ale pestrobarevný. Ale kdo to nezkusil, nejspíš nepochopí, o čem mluvím. Nedoporučoval bych to však nikomu, kdo není připraven, věnovat tomu neuvěřitelnou spoustu energie a času.

My optimisté říkáme, že život začíná v roce 2011. Jaké jsou vaše přání, touhy a očekávání?

Život začíná každé nové ráno a nikdo neví, kolik jich ještě bude. Takže přání jsou jasná – aby mne bavilo pracovat ještě pár let, najít si čas na koníčky i cestování, na rodinu i nějakou příležitostnou činnost, která není ani výdělečná, ani bezprostředně výhodná, ale nechá se dělat jen pro radost.

Pane doktore, děkuji vám za rozhovor.

   

Zdenek Stehno,
Euro PR