Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Předvádění kupírovaných psů na výstavách

  Z ČINNOSTI KOMORY
Nedávno byl sekretariátem a revizní komisí KVL ČR řešen případ, kdy na výstavě psů byli mezi návštěvníky (ne mezi psy vystavovanými) přítomni rovněž psi s kupírovanýma ušima.

Právní posouzení této situace je následující: Výstava psů je z pohledu veterinárního zákona a souvisejících právních předpisů (zák. č. 166/1999 Sb.) svodem zvířat, který podléhá schválení příslušné krajské veterinární správy. Pořadatel výstavy je zodpovědný za dodržování všech právních předpisů na akci, kterou organizuje, včetně zákonů, vyhlášek i podmínek, za kterých mu veterinární správa povolila akci uspořádat (např. protinákazová a hygienická opatření).

Kupírování uší a jiné obdobné chirurgické zákroky prováděné za účelem změny vzhledu nebo jiných vlastností zvířete jsou z pohledu zákona na ochranu zvířat proti týrání (zák. č. 246/1992 Sb.) považovány za týrání. Za propagaci týrání zvířat se podle téhož zákona považuje vystavování, jiné demonstrace nebo předvádění zvířete, na kterém byl proveden zákrok spočívající v kupírování uší případně jiný obdobný zákrok. Z tohoto důvodu nejsou takto upravení psi na výstavy nebo obdobné akce pouštěni.

Za dodržování zákonem stanovených povinností odpovídá pořadatel výstavy. Prakticky kontrolu provádí sjednaný veterinární lékař, prostřednictvím veterinární prohlídky vystavovaných psů. Vystavovaní psi jsou podrobováni vstupní veterinární prohlídce, která kontroluje jejich zdravotní stav a lékařskou dokumentaci (zejména platnost očkování apod.). Veterinární lékař, který vstupní prohlídku provádí, nesmí kupírované psy na výstavu vpustit.

Pokud se na výstavě objeví kupírovaný pes jako soutěžící, odpovídá za porušení povinností pořadatel akce a věc může být řešena ve správním řízení. Veterinární lékař odpovídá pořadateli výstavy na základě sjednané smlouvy a výkonu veterinární činnosti v průběhu akce. V případě porušení povinnosti veterinárním lékařem může pořadatel uplatňovat nárok na náhradu vzniklé škody.

Pokud se na výstavě objeví kupírovaný pes jako návštěvník akce (tedy ne mezi psy vystavovanými), odpovídá za dodržování právních předpisů opět pořadatel výstavy. Pořadatelská služba by neměla takového návštěvníka na výstavu připustit.

 
MVDr. Veronika Grymová,
Mgr. Daniel Rexa