Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Předvánoční plzeňská veterinární besídka

  Časopis Zvěrokruh 2/2014
     Informace – zprávy – výzvy

Leoš Grejcar

Plzeňané zase ukázali, že nejen prací živ je člověk

… zábavě samozřejmě předchází, vedle profesionální přípravy, také odborná náplň

 

Půl roku uběhlo jako voda, a proto jsme se rozhodli uspořádat pro naše členy předvánoční veterinární besídku. O místě konání již bylo rozhodnuto na posledním setkání, kdy nám velice zachutnala kuchyně v pivovaru Purkmistr. Jako zlatý hřeb programu jsme připravili setkání s našimi německými kolegy, kteří by nám osvětlili, jak to u nich v současné době chodí ve spolkovém Německu. Nepřízní osudu se bohužel jeden kolega nestihl vrátit z dovolené a kolegyně ráno onemocněla akutním zánětem močových cest. Proto jsme přivítali odbornou přednášku na téma moderní hojení ran z pohledu nejnovějších vědeckých poznatků za pomoci produktů fi rmy Hartmann-Ricoh a. s.

V dalším bodu programu nás člen představenstva MVDr. Václav Benedikt informoval o aktuálním dění v naší komoře. Velice nás potěšilo, že se vedou jednání s českými bankovními ústavy ve věci platebních terminálů, které by zvýšily prestiž naši veterinárních pracovišť. V současné době šest veterinárních pracovišť používá tato zařízení a dvě pracoviště uvažují o jejich pořízení platebních terminálů.

Největším potěšením pro mě jako organizátora je stoupající účast našich kolegyň a kolegů

Všichni přítomní byli pozváni na již 8. Plzeňský pohodový ples, který se bude konat tradičně v prostorách restaurace Na Spilce v sobotu 15. února roku 2014. Touto cestou bychom rádi pozvali naše kolegyně, kolegy a přátele na tuto společenskou akci. Lístky je možno si rezervovat na webových stránkách http://www.farao.eu/.

Jedním z bodů naší diskuse bylo varování před zneužitím Sedalin pasty v úpravnách psů. Jedna z majitelek plzeňské úpravny psů svůj sortiment služeb rozšířila i o odstraňování mléčných zubů u štěňat. Toto jednání určitě není v souladu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání, neboť její vzdělání a personální obsazení jejího pracoviště ji neopravňuje k výkonu tohoto specializovaného veterinárního úkonu. Proto apelujeme na své kolegy, aby si uvědomili, čeho jsou schopny šikovné české ručičky a mozečky.

 

Z našeho jednání vyplynulo doporučení, abychom tento druh léků poskytovali dostatečně uvědomělým majitelům a v dávce, indikaci a druhu pacienta tak, aby nebyl tento přípravek použit k jiným účelům a u jiného pacienta.

 

Zbytek našeho setkání plynul v přátelské pohodě. Naše kolegyně, manželky a dcerky se nám vrátily osvěžené a odpočaté z welness centra, kde zregenerovaly svá krásná těla. Rozárka Šnepová, zástupkyně naší nastupující generace již přijela na naše setkání unavená a ospalá, proto celé jednání prospala ve svém baby-cadillacu.

Poděkování si zaslouží personál pivovaru, který se nám věnoval do roztrhání těla. Zdejší kuchař oblažil naše chuťové pohárky pochoutkami a delikatesami směle konkurujícími Michelinským restauracím.

Potěšující je, že z nabízeného menu převládala krmě českého původu s minimální převahou kuchyně racionální. Tradiční hovězí líčka na černém pivě, hovězí steaky a domácí pivečko byly zárukou pohodového jednání našeho setkání. Úderem desáté hodiny jsme se ofi ciálně rozloučili s přáním poklidných Vánoc a šťastného nového roku, neboť další setkání plánujeme až po Novém roce.

Největším potěšením pro mě jako organizátora je stoupající účast našich kolegyň a kolegů, neboť se nás tentokrát sešlo 30 % a genderologická studie přítomnosti kolegyň, zástupkyň něžného pohlaví (38 %) nás nutí k zamyšlení, jaký kulturní program vymyslet pro příští jednání. Nám chlapům stačí dobré pivko a chutná krmě, ale co našim kolegyním? Tento fakt je pro nás velkou výzvou. Poradí nám někdo? Své návrhy a inspiraci zašlete prosím na e-mail: med.vet@volny.cz

 

 

 

 

... chuť členů zúčastnit se našich setkání průběžně stoupá. Přítomnost štamgastů, jako je třeba Rozárka Šnepová, se stává naprostou samozřejmostí

 
Váš veterinární
Václav Matěj Kramerius