Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Prezidenti KVL ČR a rektor VFU Brno

Prezidenti KVL ČR a rektor VFU Brno

Dne 20. 12. 2007 od 14 hod. proběhlo na pozvání rektora VFU prof. MVDr. Vladimíra Večerka, CSc., v prostorách rektorátu slavnostní shromáždění všech doposud žijících prezidentů Komory veterinárních lékařů ČR.

Tohoto shromáždění se zúčastnili první prezident Komory veterinárních lékařů prof. MVDr. Věžník, DrSc., a jeho nástupci MVDr. Zdena Dvořáková, MVDr. František Špruček, MVDr. Jan Bernardy a MVDr Karel Daniel. MVDr. Jiří Krabička se rektorovi omluvil s odkazem na zdravotní důvody.

Přítomní na shromáždění stručně rekapitulovali jednotlivá období, kdy byli ve vedení Komory, a svoje koncepční představy, které se jim podařilo zpravidla jen z určité části naplnit.

Shromáždění čelných představitelů stavovské organizace proběhlo ve velmi důstojném a přátelském ovzduší. Rektorovi VFU je nutno poděkovat za vynikající nápad a je škoda, že iniciativa k podobnému setkání nevyšla z Komory od nás samotných.

MVDr. Karel Daniel, prezident KVL ČR