Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Příhraniční praxe

  Časopis Zvěrokruh 5/2018
     Z činnosti komory


Jan Bernardy, Lubomír Borkovec

Zpráva z jednání mezi Rakouskou veterinání komorou a KVL ČR ve Vídni – Hietzinger Kai 87, 1130 Wien – 23. 3. 2018

... zleva: MVDr. Jan Bernardy, vedoucí sekretariátu ÖTK) Mag. Franz Moser, Mag. Kurt Frühwirth, prezident ÖTK, Dr. Gloria Gerstl-Hejduk, vicepresidentka ÖTK

Přeshraniční veterinární činnost českých praktických veterinárních lékařů v Rakousku a obdobně rakouských v ČR a působnost disciplinárních orgánů

Problematika přeshraniční veterinární činnosti byla hlavním předmětem jednání, na které byla KVL ČR pozvána do Vídně prezidentem Rakouské veterinární komory – ÖTK (Österreichische Tierärztekammer) – panem Mag. Kurtem Frühwirthem.


Za KVL ČR jsme se dotazovali na nejnovější obecné rakouské legislativní podmínky vztahující se na veterinární lékaře, kteří vykonávají svou veterinární praxi formou příhraniční činnosti na území rakouském. Zároveň jsme si chtěli vyjasnit souvislost rakouského veterinárního práva s materiálem od FVE „VETERINARIANS CROSSING BORDERS 2016“, který byl vypracován pracovní skupinou Veterinary Statutory Bodies při FVE.

Prezident Mag. Kurt Frühwirth a vicepresidentka ÖTK Dr. Gloria Gerstl-Hejduk nám vysvětlili, že uvedený materiál od FVE má pro ně pouze informativní a studijní význam. Především musí na teritoriu Rakouska, před materiály FVE, naplňovat výkon rakouského veterinárního práva.

 

... zleva: MVDr. Jan Bernardy a Mag. Kurt Frühwirth, prezident ÖTK, Dr. Gloria Gerstl- Hejduk, vícepresidentka ÖTK, MVDr. Jiří Krabička.


Konkrétně to znamená, že kdo z veterinárních lékařů – členů KVL ČR – hodlá provádět přeshraniční veterinární činnost na teritoriu Rakouska, musí být registrován u Rakouské veterinární komory ve Vídni:

Österreichische Tierärztekammer, Hietzinger Kai 87, 1130 Wien, oe@tieraerztekammer.at

Veterinární lékař, člen KVL ČR, na základě svých jazykových znalostí, předložení svého diplomu, osvědčení od KVL ČR, vyplnění registračního formuláře může být registrován. Taková registrace má jednoroční platnost, tedy musí být po roce požádáno o obnovení této registrace. V současnosti je počet českých veterinářů registrovaných pro příhraniční činnost v Rakousku = 0!

Hostující veterinární lékař při své přeshraniční veterinární činnosti na teritoriu Rakouska musí dodržovat rakouské zákony, přičemž je v působnosti orgánů dozoru státních veterinárních inspektorů i orgánů od Rakouské veterinární komory. Při porušení rakouské veterinární legislativy ve výkonu své činnosti pak může být řešen a potrestán oběma orgány, tedy dvakrát. Přestupky řeší na prezidiu Rakouské veterinární komory nezávislý orgán, kam jsou zváni soudci.

Pro hostující veterinární lékaře platí, že v Rakousku je obecně pro ně zákázáno aplikovat veškeré biopreparáty, např. sérum proti tetanu.

Rakouská veterinární komora vítá naši další vzájemnou spolupráci při řešení přeshraniční veterinární praxe mezi ČR a Rakouskem také proto, že má velký zájem o ochranu před nákazami, zejména před afickým morem prasat. Rakouská produkce vepřového masa jde totiž z více než 60 % na export do Číny a výskyt afrického moru na území Rakouska by znamenal obrovské ekonomické ztráty pro rakouské chovatele. Zvláště by uvítali uspořádádání semináře – tiskové konference na tato témata v průběho jarních – letních měsíců.

Jan Bernardy, Lubomír Borkovec,
členové představenstva KVL

Komora veterinárních lékařů České republiky