Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Přijeďte za rok, bude se tančit

Přijeďte za rok, bude se tančit

Plzeňští veterináři oslaví výročí privatizace

Máme se skvěle. Tak by se dala charakterizovat atmosféra, která panovala na naší “první letošní veterinární besídce”. Místem setkání byla již tradičně zvolena profesionální “bowlingárna” v obci Třemošná za Plzní. Pozvání mezi nás přijal nový ředitel Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj MVDr. Richard Bílý. Seznámil přítomné s aktuálními požadavky Krajské veterinární správy.

Aktuální informaci o stavu očipovaných psů v Plzni nám podal jeden z duchovních otců “čipovací vyhlášky”, JUDr. Hynek Brom. Na městských obvodech je již evidováno cca 11500 očipovaných psů. Chybí pouze 1840 zvířat z jednotlivých městských obvodů, jejichž majitelé si zapomněli svého psa očipovat. Plzeňská městská policie provedla cca 400 kontrol, které v první fázi pouze upozorňují na povinnosti stanovené vyhláškou. V případě nesplnění bude porušení plzeňské vyhlášky řešeno jako přestupek.

V následující diskuzi Dr. Brom fundovaně a nekonfliktně odpovídal na kritické připomínky praktických veterinárních lékařů, neboť ve vyhlášce není vyřešen problém cizích státních příslušníků – majitelů (Vietnam, Čína, Slovensko), kteří mají v Plzni již několik let přechodné bydliště a nemohou svého psa přihlásit, neboť nemají v Plzni trvalý pobyt. Magistrát je totiž odmítá zaevidovat jako chovatele psů, povinných označit svého psa. Dalším diskutovaným problémem byla nedostatečnost ”lokální plzeňské” databáze bez jejího širšího propojení. Praktický veterinární lékař, schválený plzeňským magistrátem a provádějící čipování, má možnost nabídnout evidenci očipovaného psa do registrů jako součást služeb svého pracoviště, ale jedná se o smluvní vztah mezi majitelem psa a veterinárním lékařem, do kterého plzeňský magistrát nehodlá zasahovat.

Z jednání vyplynul silný zájem o propojení plzeňské databáze s jakoukoliv širší – národní – databází, kde by bylo možno identifikovat i psy, označené mimo Plzeň, ale v rámci databáze plzeňských chovatelů psů neidentifikovatelné. To otevírá možnost jednání mezi Národním registrem s.r.o., vlastněným Komorou veterinárních lékařů ČR a plzeňským magistrátem, který má data v elektronické podobě.

Z velké dálky nás poctil svou přítomností prezident KVL ČR MVDr. Karel Daniel. V jeho krátké zprávě jsme byli obeznámeni s novelou veterinárního zákona, která prošla v nezměněné podobě i Senátem, nyní čeká na podpis prezidenta republiky a ukládá KVL evidenci a registraci PETPASSPORTŮ a ponechává v její kompetenci uznávání odborné kvalifikace veterinárních lékařů z třetích zemí.

Firemní prezentaci zajistila p. Jiřina Hradecká z firmy SITA CZ a.s. zabývající se likvidací odpadů všeho druhu vyjma odpadu z jaderných elektráren.

Vzhledem k blížícímu se 15. výročí privatizace Státní veterinární správy navrhují členové sdružení uspořádat “Plzeňský pohodový veterinární ples”, který se uskuteční dne 17. 2. 2007. Proto si dovolujeme vás touto cestou srdečně pozvat na tuto společenskou akci konanou v centru našeho společenského dění – pivovaru Prazdroj v restauraci Na spilce.

MVDr. Leoš Grejcar