Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Případ „vyzvracené“ ledviny

  Časopis Zvěrokruh 3/2015
     Soudnička

Martina Halbichová Vítová

Soudnička popisuje skutečný případ z činnosti revizní komise

RK obdržela obsáhlou a po prvním přečtení ne zcela jasnou stížnost na léčení pacienta, který následně uhynul.

Majitel feny ve stížnosti obvinil ošetřující lékařku z manipulace se zdravotními záznamy a zatajování údajů a podal i trestní oznámení na Policii ČR pro podezření z podvodu. Dále zpochybnil odbornost patologa, který vyšetřoval vzorky odebrané při operaci. Se svýmpřípadem následně oslovil celou řadu dalších institucí.

 

Případ se týkal desetileté feny křížence, kterou majitel přivedl k ošetření z důvodu tři dny trvajícího zvracení. Při sonografickém vyšetření byl odhalen útvar nacházející se před ledvinou, suspektní diagnóza stanovena na lymfom střeva způsobující jeho neprůchodnost a majiteli byla doporučena probatorní laparotomie. S majitelem bylo dohodnuto, že v případě změn na ováriích bude provedena ovariohysterektomie. To majitel stvrdil podpisem reversu.

Asi hodinu poté, co z kliniky odešel, byl telefonicky kontaktován s tím, že útvary na střevě jsou potvrzeny operačním nálezem a že podle původního předpokladu jsou cystózní změny i na ováriích, a bude tedy provedena i ovariohysterektomie jako druhá část operace (tj. po resekci střeva a odběru vzorků na histologické vyšetření i z mízních uzlin). Oba nálezy byly fotograficky zdokumentovány a fotografie byly následně důležitou součástí spisu a důkazního materiálu.

Od tohoto okamžiku jsme nabyli přesvědčení, že denní záznam je zmanipulovaný

Majitelé si fenu převzali druhý den po operaci s poučením o dalším průběhu léčby. Téhož dne navečer fenka vyzvracela těleso, které majitel popisuje jako„nejspíš organický, stlačitelný, válcovitý, na koncích zaoblený útvar. Bylo nám to divné, zejména po prostudování denního záznamu, kde bylo uvedeno, že byla provedena masáž a proplach střev“.

Stav zvířete se nelepšil, příjem tekutin i stravy byl minimální, zvracela, a proto se majitelé na kliniku za další dva dny vrátili. Fena byla hospitalizována za účelem provedení kontrolního vyšetření a zahájení infúzní terapie. Byl zjištěn paralytický ileus, leukocytóza a zvýšené hodnoty jaterních i ledvinových ukazatelů v krvi.

Stěžovatel uvádí, že: „Doma jsme pečlivě prostudovali, za pomoci internetu, denní záznam a v závěru jsme objevili pro nás do té doby nejasné (a dle internetu i nepravdivé) tvrzení – s majiteli domluvena laparotomie s OVH, telefonicky domluvena resekce střeva. To bylo v naprostém rozporu s ústní dohodou v ordinaci a s následným telefonickým rozhovorem. Od tohoto okamžiku jsme nabyli přesvědčení, že denní záznam je zmanipulovaný.“ (Poznámka autora – text je přesně citován ze stížnosti, nesrozumitelnost není dána přepisem.)

Změna ošetřujícího lékaře

Následovalo „téměř násilné“ převzetí fenky z péče kliniky s tím, že se majitel obrátí na jiného lékaře.

Na druhém pracovišti bylo pokračováno v léčbě bez výraznější změny klinického stavu k lepšímu a asi po čtyřech dnech fena uhynula. Lékař doporučoval pitvu na akreditovaném pracovišti, což majitelé odmítli, protože si chtěli fenu sami pochovat. Domluvili se tedy s panem doktorem, že orientační pitvu provede on. Majitel uvádí: „Pan doktor nám řekl, že Punťa měla místo jedné ledviny pahýl, což je mu s ohledem na denní záznamy z prvního pracoviště nepochopitelné. My jsme si zase vzpomněli na vyzvracený hnědý, válcovitý útvar z druhého dne po operaci.“

domněnka, že ledvinu Punťa vyzvracela druhý den po operaci, jí přišla naprosto neuvěřitelná

Za pár dní následovalo vyzvednutí výsledků patomorfologického a histologického vyšetření na první klinice. Majiteli se zdálo nepochopitelné, proč zpráva obsahuje tzv. komentář, kde je vysvětleno, co je lymfom a z toho usoudil, že si výsledek vyšetření klinika vypracovala sama. Výsledek potvrdil lymfom s infaustní prognózou. Dále majitel požadoval předání sonografi ckých a rentgenových snímků. Prý mu je odmítli vydat. Na přímý dotaz, zda operující lékařka odebrala ledvinu, mu bylo sděleno, že nikoli. Na námitku, že pes něco podobného vyzvracel a druhý lékař při pitvě našel jen pahýl, mu bylo sděleno, že se ledvina mohla zmenšit. Ve stížnosti následovaly dlouhé odstavce vysvětlující, jak první klinika lhala, podváděla, manipulovala s denními záznamy, provedla operaci, která v podstatě nebyla potřeba a navíc ještě fenu vykastrovali, což majitel v celém životě zvířete rezolutně odmítal.

Pozvání obou lékařů k osobnímu jednání s revizní komisí v Brně

Ošetřující lékařka byla pozvána k osobnímu projednání do Brna. Uvedla, že ji celá záležitost velice mrzí a v podstatě nechápe, proč k ní došlo. Až do doby, kdy se majitel dostavil a „řval na mě, že jsem fence odřezala ledvinu“ neměla pocit, že by bylo něco v nepořádku. Také domněnka, že ledvinu Punťa vyzvracela druhý den po operaci, jí přišla naprosto neuvěřitelná. Obvinění, že si klinika vyšetření vzorků v podstatě vymyslela, nedokázala nijak vysvětlit. Je pravdou, že patolog, který ho prováděl, byl v době vyšetření v zahraničí, nicméně vzorky mu byly zaslány na adresu v ČR, tam byly zpracovány, nafoceny a poslány k posouzení, mailem. Tento postup potvrdil i samotný patolog, který byl RK též požádán o vyjádření k tomuto případu.

Revizní komise jednala osobně i s lékařem, který v péči pokračoval a prováděl pitvu. Histopatologické vyšetření vzorků odebraných při pitvě nakonec potvrdilo, že v tuku nalezený miniaturní útvar byla atrofovaná a chronickým zánětem změněná ledvina.

 

Revizní komise po prostudování veškerých materiálů a po osobním jednání se zúčastněnými lékaři neshledala odborné pochybení, kterého se stížnost týkala a případ uzavřela.

Revizní komise jednala osobně i s lékařem, který v péči pokračoval

Nespokojený majitel obeslal řadu institucí

Majitel se s tímto závěrem nespokojil a napsal RK sdělení, že rozhodně seznámí se svým případem řadu institucí: komory veterinárních lékařů sousedních zemí – Německa, Rakouska, Maďarska, Slovenska, Polska a též Velké Británie, kde naši lékaři působí na stážích a přitom i tam provádí na dálku přes e-mail akreditovanou výdělečnou činnost. Dále Ministerstvo zemědělství ČR a jediného veterinárního lékaře ve vládě České republiky. Tučně bylo napsáno: „Česká republika má v EU svoje nezpochybnitelné renomé podvodníků a také takovou pověst, že žádné podvodné jednání nevyšetří.“

Případ souběžně řešila i Policie ČR. K posouzení byl podle běžných postupů přizván policejním vyšetřovatelem náhodně vybraný soudní znalec z oboru veterinární medicíny. Ani s obsahem odborného posudku nebyl stěžovatel spokojen a zaslal znalci dopis, ve kterém ho obvinil ze záměrných pochybení, z podjatosti, označil ho za „pouhopouhého prasečkáře“ a připojil i poměrně silné osobní invektivy: „Věřím, že svému osudu neujdete. Možná, že si na tento dopis vzpomenete, až nějaký humánní lékař vytáhne ze šuplíku zmanipulovanou lékařskou zprávu po zpackaném výkonu na vás…“. Připojil i sdělení, že si na posudek bude stěžovat u Komory soudních znalců ČR.

Na revizní komisi se následně obrátil i majitel kliniky, kde byl pes operován, a podal stížnost na lékaře, který psa pitval. To už je sice další případ, ale je vhodné zde zmínit, že RK doporučila oběma pracovištím vstřícnější vzájemné jednání, informovanost a druhému lékaři opatrnější výroky před majitelem, pokud nejsou ještě provedena vyšetření odebraných vzorků. Je totiž více než pravděpodobné, že celý případ vznikl na základě údaje, že fenka měla jen jednu ledvinu.

 
Martina Halbichová Vítová