Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Přípravná schůzka grémia komor před jednáním s premiérem

  Časopis Zvěrokruh 3/2019
     Z činnosti komory


Karel Daniel

Pracovní setkání profesních komor ČR

Na pozvání prezidenta ČLK Dr. Kubka se 14. února konala v Praze přípravná schůzka grémia profesních komor. Jejím cílem bylo stanovit společné průřezové body zájmu profesních komor před jednáním s premiérem Babišem, které je plánováno na 4. března.

Z pověření prezidentky R. Vaňousové jsem se na pozvání Dr. Kubka zúčastnil přípravné schůzky před plánovaným březnovým setkáním s premiérem. Schůzka určila jako východisko k plánovanému jednání následující body:

• hodnocení spolupráce profesních komor s jednotlivými gesčními rezorty, kam přináleží (pro nás i pro ostatní z toho vyplývá především důraznější žádost o povinnou účast v expertních komisích rezortů)

• nesouhlas se současným zněním předlohy zákona o lobbingu

(komory by se musely registrovat a plnit podmínky jako lobbisté)

• podpora posunu nového zákona o znalcích (asi před dvěma lety se podařilo rekodifikovat oblasti znalecké činnosti – v našem oboru podle dohody s asociací znalců a čestnou radou). Návrh vázne již řadu měsíců ve sněmovně

• EET – … medicínské obory vedou tak rozsáhlou vedlejší dokumentaci, že EET je pro ně zbytečná

• stanovisko k povinnosti komor poskytovat informace podle zák. č. 106 (podle advokátní komory platí pouze pro agendy, v nichž komory vykonávají přenesené pravomoci státu – u nás tedy registrace a disciplinární pravomoci, ale nikoliv to, co se týká provozních záležitostí (rozpočet apod.). Zde je odpověď pouze povinností „politickou“ vůči vlastním členům

• vývoj v oblasti hromadných žalob pacientů a zákazníků; upozornění na trend a žádost o stanovisko Ministerstva spravedlnosti

Společným míněním zúčastněných bylo, že význam plánovaného jednání nelze přeceňovat, ale nelze jej ani úplně vynechat – výsledek bude záležet také na tom, jak jednotlivé komory budou schopny toto jednání uchopit a interpretovat.

Karel Daniel