Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Připravujeme Zlaté diplomy 2009

  Z REDAKČNÍ POŠTY

 

I letos v létě se v rámci promocí na VFU Brno uskuteční tradiční slavnostní obřad předání zlatého vysokoškolského diplomu absolventům po 50 letech od promoce, tedy těm, kteří promovali v roce 1959. Tato tradice byla na VFU Brno založena po vzoru vídeňské Veterinární univerzity v roce 1968. Na organizaci uvedeného slavnostního aktu se podílí Ústav cizích jazyků a dějin veterinárního lékařství spolu s Klubem dějin veterinární medicíny a farmacie VFU Brno. Vzhledem k tomu, že je velmi obtížné dohledat adresy všech absolventů z uvedeného ročníku, dovolujeme se obrátit na širokou veterinární veřejnost o spolupráci. Všechny jubilanty, pokud na ně máme kontakt, oslovujeme dopisem. Pokud nebyli dopisem osloveni, nechť se přihlásí u Mgr. Krejčí z Ústavu cizích jazyků a dějin buď písemně, nebo telefonicky či prostřednictvím elektronické pošty. Pokud víte o někom i z ročníků starších ve svém okolí, že v minulosti neobdržel zlatý diplom, jelikož nebyl pozván z důvodu nemožnosti navázání kontaktu, budeme vám za tuto informaci vděčni.

Věříme, že i letošní ročník slavnostního předávání zlatých diplomů bude opět důstojným oceněním celoživotního díla veterinárních lékařů a oslavou jejich sounáležitosti s alma mater. S případnými dotazy a doplňujícími informacemi se obracejte na níže uvedenou adresu.

Klub historie veterinární mediciny a farmacie VFU Brno

Kontaktní adresa:
Mgr. Marie Krejčí
Ústav cizích jazyků a dějin veterinárního lékařství, VFU Brno
Palackého 1 – 3, 612 42 Brno
Tel.: +420 541 562 129, e-mail: krejcim@vfu.cz