Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Příspěvek do seriálu z historie výuky: Vysoká škola zvěrolékařská v Brně

  Z REDAKČNÍ POŠTY

V letech 1960 – 1966 jsem byl posluchačem Veterinární fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně.

Jak to bylo s taláry

Na podzim roku 1963 přišel na FV ČSM předseda ročníkového výboru ČSM s usnesením, že se dají ušít taláry k promočním obřadům. Od FV chtěl pomoc s organizací výběru peněz potřebných k zaplacení práce za ušití talárů. Od každého posluchače vyšších ročníků ve výši 300 Kčs a od nižších ročníků 200 Kčs a nedovolí těm, co na taláry nepřispějí, zúčastnit se slavnostní promoce v talárech. Ročníkový výbor zajistí ušití talárů, které má stát 24 000 Kčs.

Dovedete si představit, jak jsme se zhádali? Vždyť 300 Kč dostávali posluchači od rodičů na krytí měsíčních nákladů. Dobře jsme též znali názor vedení školy a Vědecké rady na organizaci promocí, která byla bez talárů, na zavádění novot.

Přesto jsme akci zorganizovali, peníze vybrali a taláry nechali ušít. Ročník končící studia v roce 1964 už v talárech promoval. V usnesení bylo též zahrnuto, že se taláry nebudou půjčovat. V současnosti jsou taláry majetkem školy, i když byly koupeny za peníze posluchačů Veterinární fakulty.

 
MVDr. Jiří Kučera, Puchmayerova 299/2, 405 02 Děčín IV