Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Příspěvek v Krajských novinách – Čeští veterináři podporují evropskou kampaň o zdraví zvířat

Tiskovou zprávu rozesílá: EURO P.R. s.r.o.
European Marketing & Media House, 533 53 Pardubice – Semtín
Tel./fax: 466 611 139, 777 100 388, e-mail: europr@europr.cz


27.7.2009 14:53, Vyhledávání v mediální databázi – zobrazení článku

Čeští veterináři podporují evropskou kampaň o zdraví zvířat

Skóre: 0.77
Název zdroje: Krajské noviny
Datum vydání: 17.07.2009
Nadpis: Čeští veterináři podporují evropskou kampaň o zdraví zvířat
Podtitulek: ROZHOVOR S VICEPREZIDENTEM KOMORY VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ ČR JANEM BERNARDYM
Strana: 19
Rubrika: ČESKÁ REPUBLIKA
Autor: Tomáš Fridrich
Ročník: 8
Číslo: 7
Odkaz: http://www.krajskenoviny.cz/
Oblast: Časopisy – ekonomika a politika
Zpracováno: 24.07.2009 11:01
Identifikace: CEKN20090717010052 cz
Klíčová slova:

Evropská komise má často u veřejnosti obraz superúřadu sídlícího v Bruselu, kde anonymní úředníci rozhodují o životech nás všech bez kontaktu s realitou. Tento dojem lze získat podle zpráv médií, která si realitu pro zajímavost ráda přibarví. Ve skutečnosti Komise připravuje návrhy zákonů ve spolupráci s odborníky a veřejností, aby co nejlépe vyhovovaly potřebám celé Evropy. Jednou z důležitých oblastí je zdraví obyvatel a zvířat. Tyto zdánlivě oddělené oblasti spolu úzce souvisí. K problematice vytvořila Komise osvětový program, kterým informuje občany EU o strategii v této oblasti. Na jeho tvorbě se účastnili také zástupci Komory veterinárních lékařů ČR, kteří pomáhali i s českou částí. Stěžejním tématem je biologická bezpečnost. Tu by měli dodržovat především chovatelé a farmáři, ale také všichni občané cestující ze zemí mimo EU. Součástí kampaně na podporu informovanosti veřejnosti o opatřeních EU v oblasti zdraví zvířat je turné informační dodávky, jehož zastávkou byl i první ročník brněnské Národní výstavy hospodářských zvířat a zemědělské techniky. Heslem kampaně je ” Zvířata + Lidé = Jedno zdraví”. Na bližší informace jsme se zeptali viceprezidenta Komory veterinárních lékařů MVDr. Jana Bernardyho Ph. D.

Co je základní myšlenkou kampaně?

Zdraví zvířat a lidí spolu úzce souvisí, protože my žijeme se zvířaty a ona s námi. Dá se tedy říci, že zdraví zvířat a lidí je jedno. Nyní hrozící nebezpečí omylem nazvané prasečí chřipky je toho důkazem. Onemocnění před lety adaptované na prase se šíří nyní výhradně lidskou populací a prasata mohou být spíše obětí infekce od lidí, jako se tomu stalo v Kanadě. Projekt Evropské komise DG SANCO se snaží upozornit na spoluodpovědnost lidí za zdraví zvířat a také na podstatnou úlohu veterinární profese.

Podílí se na projektu také Komora veterinárních lékařů ČR? Jakým způsobem?

Jsme partnerem Evropské komise. V Česku jsme pomáhali vybrat veřejností hojně navštěvovaná místa, jako byla veterinární výstava v Hradci Králové nebo tato Národní výstava hospodářských zvířat spolu s výstavou psů a koček Intercanis a Interfelis v Brně. Podílíme se na činnosti Evropské federace veterinářů, kde máme své zástupce a spolupracujeme na projektech. Toto informační turné vzniklo tak, že jsme uvažovali o tom, co by se mělo prezentovat a jaké jsou k tomu možnosti. Výsledkem je mobilní stánek, který objel velkou část států EU a nyní je u nás.

Co konkrétně chcete veřejnosti sdělit?

Chceme českou veřejnost seznámit s tím, co Evropská komise dělá pro zdraví zvířat a co mohou udělat lidé sami. Dění v Bruselu lidé příliš nevnímají, spíše se soustředí na domácí problémy. Přitom se tam přijímá velmi důležitá legislativa, která ovlivňuje životy nás všech. Kromě významu veterinářů pro zdraví lidí je snahou Evropské komise, aby si lidé uvědomili i toto.

Jaké jsou další aktivity Komory veterinárních lékařů ČR v oblasti bezpečnosti potravin?

Veterinární lékaři se na bezpečnosti potravin nepodílejí bezprostředně – např. dozorem na jatkách. Přesto mají svůj významný podíl, protože se dostávají do styku s nemocnými zvířaty, vedou evidenci o použití léčiv tak, aby ošetřená zvířata byla na jatka poslána až po uplynutí ochranné lhůty. Naše legislativa umožnila chovatelům nakupovat a uskladňovat léčiva a současně zbavila chovatele nutnosti žádat u každé dodávky zvířat na jatka veterinární osvědčení. Z těchto dvou faktů vyplývá větší riziko, že se například na jatka dostane kus s vyšší hladinou antibiotik nebo účinné látky z léčiva. Role veterinářů spočívá hlavně v osvětě na chovatele a farmáře a také při kázni při předepisování léčiv.

Naplnila skutečnost tyto obavy?

Žádné velké aféry naštěstí nevznikly. Je to dobrá vizitka pro chovatele a dozor na jatkách, který je dostatečně bdělý a přísný a také pro osvětu vykonávanou terénními veterinárními lékaři, kteří zároveň dobře plní svou roli a předepisují jen rozumná množství léčiv pro jednu léčbu. Zatím je však brzy na celkové hodnocení. Chovatelé ještě mají obavy z možných kontrol a postihů. Pokud bude pozitivní stav trvat, bdělost bude opadat. Odborníci by měli na vzniklé problémy upozorňovat.

Kromě zdraví zvířat upozorňuje kampaň na biologickou bezpečnost na hranicích. Pokud jste si někdy s sebou z dovolené vezli maso nebo jiné produkty živočišného původu, mohli jste tím ohrozit zdraví evropských zvířat. Maso nebo sýry mohou obsahovat patogeny způsobující nemoci zvířat, jako je slintavka a kulhavka, prasečí mor nebo vzteklina. Z těchto důvodů má EU přísná pravidla. Mnoho chorob se také může přenést ze zvířat na člověka a naopak. Zřejmě se nikdy úplně nepodaří lidi a zvířata před těmito nebezpečími uchránit, správným úsilím ale lze udělat maximum. Více informací se lze dozvědět na stránkách http://one-health.eu i v češtině.

Připravil: Tomáš Fridrich

Foto – Viceprezident Komory veterinárních lékařů ČR MVDr. Jan Bernardy, Ph. D.

Zpracovatel: Anopress IT a.s.