Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Pro další informaci k registracím shrnutí po ověření na ÚSV SVS ČR

  Pro praxi

Pro další informaci k registracím shrnutí po ověření na ÚSV SVS ČR

1) Povinnost nové registrace schválených se netýká těch VL, kteří ve vztahu ke státu pouze vystavují petpasy.

2) Povinnost se však týká všech VL, kteří vyšetřují zvíře na vzteklinu po poranění člověka
(úkon z Metodiky kontroly zdraví, byť hrazený chovatelem).

3) Povinnost nově se registrovat se týká všech VL, kteří provádějí pro stát úkony spojené s Metodikou kontroly zdraví ať již s příspěvkem, nebo bez příspěvku státu (tzv. státní zakázka).

MVDr. P. Raška,
předseda LK KVL