Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Pro představenstvo KVL je zákon o léčivech jednou z nejvyšších priorit

Pro představenstvo Komory veterinárních lékařů

je zákon o léčivech jednou z nejvyšších priorit

V prvních listopadových dnech odchází z Poslanecké sněmovny do Senátu novela zákona o léčivech. V současnosti je jednou z hlavních priorit orgánů KVL ČR dosažení přijatelného znění této novely, a to bez rozporů s komunitárními směrnicemi, bez potenciálního ohrožení produktů živočišného původu a bez narušení zásad nezávislého výdeje a preskripce veterinárních léčiv.

Dokud nebude legislativní proces novelizace zákona o léku dokončen, doporučuje představenstvo KVL svým členům minimalizovat diskusi s chovateli hospodářských zvířat na téma jiných možných cest distribuce veterinárních léčiv. Představenstvo KVL v této chvíli upřednostňuje spíše zdůrazňování možných rizik spojených s rozvolněním trhu s veterinárními léčivy a ohrožení uplatnění potravinové produkce ČR na trhu EU.

Současně považujeme za nutné informovat chovatele o náročnosti dodržet veškeré podmínky bezpečného používání léčiv.

Jménem představenstva Komory děkuji všem kolegům, kteří doposud přispěli a v nejbližších dnech a týdnech jistě ještě přispějí ke konečnému schválení přijatelné verze zákona o léku.

V Brně dne 8. 11. 2007

Za představenstvo KVL ČR
MVDr. K. Daniel

Pro informaci členů KVL ČR uvádíme na www.vetkom.cz doplňující dokumenty.