Komora veterinárních lékařů České republiky

Pro velký úspěch: opakovat!

Pro velký úspěch: opakovat!

Komentář

Každý z nás se denně setkává s “emergency” medicinou. Zní to vzletně, ale všichni víme, co to pro nás znamená. Přiběhne vyděšený chovatel se stejně vyděšeným zvířetem v šoku, nikdo není schopný říct, co se vlastně stalo, jenom na vás vychrlí: “Doktore, dělejte něco!” Abychom opravdu byli schopni ihned zasáhnout, k tomu nám měl pomoci seminář KVL ČR “Přístup k akutním pacientům v praxi malých zvířat”, který se uskutečnil 3. března ve velké posluchárně klinik malých zvířat v Brně.

Ukázalo se, že velká posluchárna je malá. Zájem vysoko překročil kapacitu. I když ve stejné době probíhal 15. výroční seminář ČHS a večer 70. reprezentační veterinární ples, účast na našem semináři byla nebývalá. Atraktivní téma a příznivá cena udělaly své. Suma 250,- Kč je schůdná i pro studenty a bylo to znát. Přestože organizátoři přidávali židle, na spoustu našich kolegů se nedostalo.

A o co přišli? Celkem jsme vyslechli 9 přednášek na různé úrovni. Vyzdvihl bych Akutní stavy v kardiologii MVDr. Brunclíka. Líbil se mi praktický přístup k akutnímu kongesivnímu selhání. Také MVDr. Láznička velice názorně objasnil široké spektrum příčin vedoucích k abortu.

Oba sdělili zcela jasně, co je třeba v dané chvíli udělat jako první a co není až tak podstatné. To je opravdu důležité pro praktické veterináře v terénu, kteří musejí reagovat okamžitě,

často v nevyhovujících podmínkách a bez složitých přístrojů.

Úrazy oka kolegy MVDr. Gbelce byly zařazeny ke konci, v časovém skluzu, kdy ve značně vydýchaném vzduchu už opadávala pozornost. Byla to škoda, toto téma by zasluhovalo mnohem více času.

Možná se neshodnu s ostatními kolegy, každého mohlo zaujmout něco jiného a každý si jistě vybral to, co potřeboval.

Vzdělávací komise KVL ČR slibuje v tomto roce ještě další tři podobné semináře na různá témata. Doufám, že

budou nejméně tak zajímavé, podnětné a přínosné jako tento. Případně by se mohla úroveň ještě zvyšovat. Záleží to hlavně na domluvě s lektory.

Pokud bude přetrvávat takto vysoký zájem kolegů, bylo by možná vhodné zařadit podobné semináře i na sněm Komory v říjnu v Přerově.

MVDr. Tomáš Mohyla

Komora veterinárních lékařů České republiky