Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Problematičtí klienti – virtuální hrdinové?

  Časopis Zvěrokruh 10/2018
     Informace - zprávy - výzvy

Radka Vaňousová

Fake news ve veterinárním i laickém světě


 

Poslední dobou roste virtuální agresivita klientů, kteří nejsou spokojeni s ošetřením nebo s výsledkem léčby či cenou ošetření svého zvířete. Často ale tento problém nekomunikují přímo na pracovišti, kde problém vznikl, ale poškozují jména veterinárních pracovišť či přímo jednotlivých veterinářů na různých sociálních sítích a diskuzních internetových skupinách. Tito problematičtí klienti zpravidla publikují mylné či zavádějící informace, které pak rozdmýchají daleko ostřejší reakce.

Veterinární lékaři se těmto atakům mohou jen stěží bránit či na ně reagovat. To ovšem neznamená, že se jich to nedotkne či je to nějakým způsobem nepoškodí.


Pokud se vám něco podobného stalo, byli byste ochotni anonymně popsat danou kauzu a podělit se tak se svými negativními zkušenostmi s ostatními kolegy prostřednictvím Zvěrokruhu?

Vaše příspěvky prosím zasílejte na sekretariát KVL ČR na e-mail vavrusa@vetkom.cz. Bohužel i o tyto negativní zkušenosti je dobré se podělit. Vnímejte to jako první vlaštovku k tomu, abychom společně našli těchto ataků účinné řešení, které nám nebude zvyšovat tlak.

Radka Vaňousová

Komora veterinárních lékařů České republiky